Nytt veikart for plan, bygg og geodata

vei i lofoten

Det pågår en betydelig satsning på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata i både kommunal ogstatlig regi. Arbeidet har som målsetning å bidra til en mer brukerorientert ogeffektiv offentlig forvaltning. Digitaliseringsarbeidet er organisert i en rekke prosjekter i regi av KDD,DiBK, Kartverket, SSB og KS. Selv om det er et godt samarbeid mellom stat og […]

Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Fjelltopper i Reine i Lofoten

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig […]

Kartlegging av nasjonale fellesløsninger i Nordland

Skjermbilde av et kontaktskjema for DigiNordland

DigiNordland sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av nasjonale fellesløsninger i samtlige kommuner i Nordland.Undersøkelsen sendes til alle 41 Nordlandskommuner sine postmottak, samt til støttespillerne i eksisterende regionale digitaliseringsnettverk. Frist for å svare på undersøkelsen settes til fredag 10. desember klokken 16.00.Skjemaet vil stå åpent også etter dette tidspunkt, men svar […]