Ny leder for faggruppe teknisk

Fotografi av Morten Andre Karlsen, leder for faggruppe teknisk

DigiNordland har valgt Morten Andre Karlsen som representant for teknisk fagområde. Morten jobber for tiden i Vevelstad kommune på Helgeland. Bakgrunnen for valget er å sikre at Nordland får en representant i KS’ fag- og prioriteringsutvalg (FPU) for plan, bygg og geodata. FPU er et rådgivende organ som gir innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak […]

Bli med på felles innføring av Kobo

Bilde med teksten "Kobo - et digitalt system for kommunale boliger" og illustrasjon av boliger i klynge

Digitaliseringsnettverkene og Husbanken inviterer nå alle kommuner i Nordland til å delta på felles innføringsløp av løsningen Kobo. Pulje to starter opp 12. april, men det er fortsatt mulig å bli med. Hva er Kobo? Kobo er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og norske kommuner, og gir kommunene et enklere system for administrasjon av kommunale […]

Vil du være Nordlands representant for teknisk sektor?

Illustrasjon med one-line-figur av mennesker på byggeplass

KS har opprettet et fag- og prioriteringsutvalg for plan, bygg og geodata. Nordland har per dags dato ingen representant inn i utvalget.  Derfor prøver vi nå med utlysning til alle kommunene i Nordland. Dette gjør FPU plan, bygg og geodata Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill […]

Nytt veikart for plan, bygg og geodata

vei i lofoten

Det pågår en betydelig satsning på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata i både kommunal ogstatlig regi. Arbeidet har som målsetning å bidra til en mer brukerorientert ogeffektiv offentlig forvaltning. Digitaliseringsarbeidet er organisert i en rekke prosjekter i regi av KDD,DiBK, Kartverket, SSB og KS. Selv om det er et godt samarbeid mellom stat og […]

Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Fjelltopper i Reine i Lofoten

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig […]

Kartlegging av nasjonale fellesløsninger i Nordland

Skjermbilde av et kontaktskjema for DigiNordland

DigiNordland sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av nasjonale fellesløsninger i samtlige kommuner i Nordland.Undersøkelsen sendes til alle 41 Nordlandskommuner sine postmottak, samt til støttespillerne i eksisterende regionale digitaliseringsnettverk. Frist for å svare på undersøkelsen settes til fredag 10. desember klokken 16.00.Skjemaet vil stå åpent også etter dette tidspunkt, men svar […]

Hopp rett ned til innholdet