Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Fjelltopper i Reine i Lofoten

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt.

Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø. Regjeringen vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, blant annet gjennom å sikre gode grunnleggende digitale tjenester for innbyggere og næringsliv.

Hvordan etterleves dette i kommunene? Hvordan kan vi samarbeide for å nå disse målene? Hva gjør vi i år? Hva gjør vi om fem år?

DigiNordland ønsker å formidle og diskutere disse temaene til våre kolleger i Nordland. Det gjør vi gjennom flere aktiviteter fremover. Blant annet:

  • 20. mai inviterer vi til webinar om innholdet i Kommunebrevet 2022 og digitaliseringsrundskrivet 2022. Her blir det også gitt status på hva vi gjør i DigiNordland på de forskjellige områdene. Les mer om møtet og meld deg på her.
  • Hver tredje fredag har vi åpne nettverksmøter hvor alle interesserte fra kommunene i Nordland kan delta. I møtene blir det tatt opp en del aktuelle saker, både fra Nordland, men også nasjonalt. Det er også et fint forum for kommuner å løfte frem problemstillinger, eller be om erfaringer fra andre kommuner i Nordland. Les mer om denne møteserien og ta del her.
  • DigiNordland jobber med en anbefaling til kommunene i Nordland, for hvordan kommunene kan være best mulig rustet for den digitale fremtiden.
  • Informasjonssikkerhet i fokus – vi arbeider med å etablere et fagnettverk på informasjonssikkerhet og personvern. Vi planlegger en fagdag for å sette i gang arbeidet.
  • DigiNordland vil hjelpe kommuner som skal utbedre bredbåndsdekningen i kommunen. Hvordan gå frem for å søke midler og sette i gang arbeidet? Vi planlegger webinar på temaet.

Hopp rett ned til innholdet