Vi samarbeider for bedre, smartere og mer bærekraftige innbyggertjenester i Nordland.

Hva gjør DigiNordland?

DigiNordland er et strategisk operativt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i Nordland. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Her kan det være et sitat, eller noe annet som øker troverdigheten.

Lurer du på noe?

Hopp rett ned til innholdet