Kartlegging av nasjonale fellesløsninger i Nordland

Skjermbilde av et kontaktskjema for DigiNordland

DigiNordland sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av nasjonale fellesløsninger i samtlige kommuner i Nordland.
Undersøkelsen sendes til alle 41 Nordlandskommuner sine postmottak, samt til støttespillerne i eksisterende regionale digitaliseringsnettverk.

Frist for å svare på undersøkelsen settes til fredag 10. desember klokken 16.00.
Skjemaet vil stå åpent også etter dette tidspunkt, men svar som kommer inn etter dette vil da regnes som andregangssvar/oppdateringer.
Med forutsetningene av at man innehar den innsikten som er nødvendig for å svare på undersøkelsen, er forventet svartid estimert til 5-10 minutter.

Hvem er spørreundersøkelsen for?

Spørreundersøkelsen er ment for den eller de ansatte i kommunen som har oversikt over dagens digitale fellesløsninger, samt fremtidige behov. Spørreundersøkelsen er delt opp i løsninger for fire områder:

 • fellesløsninger (FIKS)
 • eHelse
 • oppvekst og kultur
 • plan, bygg og teknisk

Det kan være nødvendig å få avsjekk fra en eller flere av dine kollegaer for å kunne gi et helhetlig svar fra alle områder. Ved behov kan det sendes inn svar i flere omganger.

Hva skjer med resultatene?

Resultatene fra denne spørreundersøkelsen vil inngå i en felles oversikt over status på bruken av digitale fellesløsninger i Nordland. Sammenstillingen vil først bli bearbeidet internt i DigiNordland, for så etter hvert å utgjøre grunnlag for status som publiseres her på våre nettsider. Personlige opplysninger (navn og epost) vil inngå i en felles oversikt over kontaktpersoner i Nordlandskommunene, denne oversikten vil kun være tilgjengelig internt i DigiNordland (skal ikke publiseres).

Hva spør vi om?

Det vi spør om i denne undersøkelsen er hvilke av følgende digitale fellesløsninger kommunene i Nordland har tatt i bruk, samt ønsker å få innført:

eHelse

 • Kjernejournal
 • Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak
 • Elektroniske meldingsutveksling
 • MSIS klinikermelding (frittstående)
 • Sysvak integrasjon (i EPJ eller andre)
 • Løsning for innmelding av hurtigtestsvar i MSIS
 • eMultidose
 • SFM Sentral forskrivingsmodul
 • SFM Sentral forskrivingsmodul
 • PLL
 • Fiks smittesporing
 • Fiks klinikermelding
 • Fiks prøvesvar
 • DigiHelse
 • DigiHot
 • Fiks vaksineringsstatus
 • Modernisert folkeregister e-Helse
 • Digital dialog fastlege (DDFL)

Fellestjenester (FIKS m.fl.)

 • SvarUt/SvarInn
 • Fiks DigiOrden
 • Fiks Folkeregiste
 • Fiks Del Dokument
 • eSignering
 • Fiks kjøretøyregister
 • eDialog
 • Fiks Minside
 • KS læring
 • Digihjelpen
 • eInnsyn
 • Fiks innreiseoppfølging
 • AltInn samtykke
 • Varsling fra DigDir
 • Digital postkasse for virksomhet

Oppvekst og kultur

 • Feide
 • DigiSos
 • Nasjonal portal for bekymringsmelding (Fiks bekymringsmelding)
 • DigiHelsestasjon
 • Fiks vaksineringsstatus
 • DigiBarnevern – innbyggertjenester
 • KOBO – Kommunal utleiebolig (Husbanken)

Plan, bygg, teknisk

 • Nasjonal produktspesifikasjon plan- og byggesak
 • Verktøykasse plan og byggesak
 • eByggesak

Vi setter veldig stor pris på alle innsendte svar. Har du spørsmål eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår.
Ved å trykke «Godta» samtykker du i bruken av slike teknologier.

Hopp rett ned til innholdet