Kartlegging av nasjonale fellesløsninger i Nordland

Skjermbilde av et kontaktskjema for DigiNordland

DigiNordland sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av nasjonale fellesløsninger i samtlige kommuner i Nordland.
Undersøkelsen sendes til alle 41 Nordlandskommuner sine postmottak, samt til støttespillerne i eksisterende regionale digitaliseringsnettverk.

Frist for å svare på undersøkelsen settes til fredag 10. desember klokken 16.00.
Skjemaet vil stå åpent også etter dette tidspunkt, men svar som kommer inn etter dette vil da regnes som andregangssvar/oppdateringer.
Med forutsetningene av at man innehar den innsikten som er nødvendig for å svare på undersøkelsen, er forventet svartid estimert til 5-10 minutter.

Hvem er spørreundersøkelsen for?

Spørreundersøkelsen er ment for den eller de ansatte i kommunen som har oversikt over dagens digitale fellesløsninger, samt fremtidige behov. Spørreundersøkelsen er delt opp i løsninger for fire områder:

 • fellesløsninger (FIKS)
 • eHelse
 • oppvekst og kultur
 • plan, bygg og teknisk

Det kan være nødvendig å få avsjekk fra en eller flere av dine kollegaer for å kunne gi et helhetlig svar fra alle områder. Ved behov kan det sendes inn svar i flere omganger.

Hva skjer med resultatene?

Resultatene fra denne spørreundersøkelsen vil inngå i en felles oversikt over status på bruken av digitale fellesløsninger i Nordland. Sammenstillingen vil først bli bearbeidet internt i DigiNordland, for så etter hvert å utgjøre grunnlag for status som publiseres her på våre nettsider. Personlige opplysninger (navn og epost) vil inngå i en felles oversikt over kontaktpersoner i Nordlandskommunene, denne oversikten vil kun være tilgjengelig internt i DigiNordland (skal ikke publiseres).

Hva spør vi om?

Det vi spør om i denne undersøkelsen er hvilke av følgende digitale fellesløsninger kommunene i Nordland har tatt i bruk, samt ønsker å få innført:

eHelse

 • Kjernejournal
 • Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak
 • Elektroniske meldingsutveksling
 • MSIS klinikermelding (frittstående)
 • Sysvak integrasjon (i EPJ eller andre)
 • Løsning for innmelding av hurtigtestsvar i MSIS
 • eMultidose
 • SFM Sentral forskrivingsmodul
 • SFM Sentral forskrivingsmodul
 • PLL
 • Fiks smittesporing
 • Fiks klinikermelding
 • Fiks prøvesvar
 • DigiHelse
 • DigiHot
 • Fiks vaksineringsstatus
 • Modernisert folkeregister e-Helse
 • Digital dialog fastlege (DDFL)

Fellestjenester (FIKS m.fl.)

 • SvarUt/SvarInn
 • Fiks DigiOrden
 • Fiks Folkeregiste
 • Fiks Del Dokument
 • eSignering
 • Fiks kjøretøyregister
 • eDialog
 • Fiks Minside
 • KS læring
 • Digihjelpen
 • eInnsyn
 • Fiks innreiseoppfølging
 • AltInn samtykke
 • Varsling fra DigDir
 • Digital postkasse for virksomhet

Oppvekst og kultur

 • Feide
 • DigiSos
 • Nasjonal portal for bekymringsmelding (Fiks bekymringsmelding)
 • DigiHelsestasjon
 • Fiks vaksineringsstatus
 • DigiBarnevern – innbyggertjenester
 • KOBO – Kommunal utleiebolig (Husbanken)

Plan, bygg, teknisk

 • Nasjonal produktspesifikasjon plan- og byggesak
 • Verktøykasse plan og byggesak
 • eByggesak

Vi setter veldig stor pris på alle innsendte svar. Har du spørsmål eller andre henvendelser? Ta kontakt med oss

Hopp rett ned til innholdet