Hopp til hovedinnhold

Om DigiNordland

DigiNordland er et strategisk operativt samarbeid innen digitalisering og tjenesteutvikling mellom de 41 kommunene og fylkeskommunen i Nordland. Prosjektet skal tilrettelegge for likeverdig digitalisering av kommunene i Nordland, uavhengig av kommunens størrelse, innbyggertall og utfordringer.

DigiNordland skal hjelpe kommunene i Nordland til å påbegynne arbeidet med digital transformasjon, ved å spille en sentral og innovativ rolle som pådriver for digitaliseringsarbeidet i regionen. Den viktigste suksessfaktoren i arbeidet med digital transformasjon er evnen til å samhandle tverrfaglig om digitaliseringsprosjekter. DigiNordland vil tilrettelegge for samhandlingen i Nordland og sette kommunikasjon og erfaringsutveksling i system.

DigiNordland skal være pådriver i arbeidet med å bygge opp kompetanse og endringskraft for digitalisering i Nordland. Prosjektet skal være et samarbeid preget av frivillighet og erfaringsutveksling hvor det tilrettelegges for at kommuner kan nyttiggjøre hverandres fortrinn til felles beste innenfor digitaliseringsområdet. Ikke minst skal DigiNordland være en sterk stemme inn mot de nasjonale myndighetene og KS. Gjennom det nasjonale samarbeidet skal DigiNordland bistå det nasjonale digitaliseringsarbeidet som igjen vil påvirke både løsningsvalg og arbeidsprosesser i offentlig sektor i Nordland. DigiNordland representerer derfor Nordland i digitaliseringssamarbeid og skal sørge for at lokale behov og ønsker synliggjøres i det nasjonale arbeidet. DigiNordland er allerede godt posisjonert nasjonalt gjennom Bodø Kommune sin deltakelse i KommIT rådet og Digitaliseringsutvalget i KS, som begge har god påvirkning på den digitale utviklingen i kommunal sektor.


I tillegg til viktigheten med den nasjonale representeringen DigiNordland står for, skal også prosjektet bistå Nordlandskommunene til å gå dypere inn i det lokale arbeidet med digitalisering. Nordlandskommunene er mange og varierte, noe som også reflekteres i kommunenes grad av digital modenhet. For noen kommuner er det vanskelig å få på plass nye løsninger, fordi det digitale fundamentet mangler. Andre kommuner har høy modenhetsgrad, og har gjerne spesialisert seg på et utvalg digitale tjenester. Som et ledd i prosjektet DigiNordland skal derfor erfaringsutveksling og støtte mellom kommunene i Nordland løftes frem og oppfordres til. Det er allerede etablert regionale samarbeid for digitaliseringsarbeid i Nordland, som vil bidra til å sikre bredden i digitaliseringsarbeidet. Digitale Helgeland og Ett digitalt Salten er allerede godt etablerte prosjekter for digitaliseringsarbeid i regionen. I tillegg er DigiVesterålen under oppstart, og Lofoten IKT har et eksisterende samarbeid. Narvikregionen har også egne prosjektløp, og alle disse regionale initiativene er positive til et samarbeid på tvers av Nordland i regi av DigiNordland.

Samhandlingsmodell

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.