Bli med på felles innføring av Kobo

Bilde med teksten "Kobo - et digitalt system for kommunale boliger" og illustrasjon av boliger i klynge

Digitaliseringsnettverkene og Husbanken inviterer nå alle kommuner i Nordland til å delta på felles innføringsløp av løsningen Kobo. Pulje to starter opp 12. april, men det er fortsatt mulig å bli med.

Hva er Kobo?

Kobo er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og norske kommuner, og gir kommunene et enklere system for administrasjon av kommunale boliger. Løsningen ble lansert som en pilotprosjekt i 2021, og implementeres nå i større skala i flere puljer.

Hvordan fungerer Kobo?

Kobo forenkler søknadsprosessen for utleieboliger og gir de ansatte i kommunen mulighet til å håndtere søknadene mer effektivt. I tillegg samler løsningen inn data som vil bidra til å bygge opp kommunenes eget datagrunnlag, samt et nasjonalt datagrunnlag med bedre kvalitet. Dette vil igjen bidra til bedre beslutningsstøtte for kommunene og staten når det gjelder utforming av politikk og tiltak.

Husbankens nettside kan du finne mer informasjon om Kobo, inkludert en presentasjon av løsningen og informasjon om pilotprosjektet. Du kan også kontakte Husbanken direkte hvis du har spørsmål eller ønsker å vite mer om løsningen.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger fra pilotkommuner og andre kommuner som er med i første pulje, viser at Kobo-løsningene er til stor hjelp for kommuner som tar dem i bruk. Tilbakemeldingene på innføringsløpet er også veldig gode, og kommuner opplever at prosessledere er veldig tilgjengelige under innføringsløpet. Data som samles inn gjennom bruk av Kobo vil bidra til å bygge opp kommunenes eget datagrunnlag, samt det nasjonale datagrunnlaget med bedre kvalitet. Dette vil igjen bidra til bedre beslutningsstøtte for kommunene og staten når det gjelder utforming av politikk og tiltak.

Bli med på innføringsløpet

Husbanken har tatt en solid prosesslederrolle og fasiliterer veldig godt for nasjonale innføringsløp. De holder samlinger, produserer godt opplæringsmateriell og bidrar til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Pulje 1 for nasjonal innføring har nå gjennomført 4 av 6 samlinger, og pulje 2 starter opp 12. april.
Pulje 3 er planlagt med oppstart i september i år, og påmelding er åpen frem til 1. august.

Ønsker din kommune å være med på pulje 2 selv om fristen er gått ut? Ta kontakt med oss før 12. april.

Bildet viser planlagt prosess for innføringsløp med seks samlinger og tematikk for hver av disse.
Det planlagte innføringsløpet for pulje 2 med 6 samlinger. Innføringsløpet avsluttes 15. juni.

Kommuner om Kobo

Videoen viser erfaringer fra tre kommuner som har tatt i bruk Kobo.

Hva koster det?

Det koster ingenting å koble seg på Kobo, men kommunene må ta høyde for kostnader til lokale tilpasninger og arbeidstid i en oppstartsfase.

Kommunal- og distriktsdepartementet dekker kostnadene til videre drift og utvikling av Kobo etter prosjektperioden, men med et lite forbehold: Hvis kostnadene blir høyere enn prosjektet har estimert, kan kommunene måtte bidra med finansiering på sikt.

Hopp rett ned til innholdet