Kommende arrangementer

Universell utforming

Erfaringsdeling: UU – maler

Illustrasjon av nettverk

Fagpåfyll: AI-drevet avatar

Strektegning som illustrer sosial og velferd

Fagpåfyll: Nesodden.friskus.com

logo eHelsenord

Temamøte – IPLOS velferdsteknologi

Hopp rett ned til innholdet