Kommende arrangementer

To personer diskuterer prosesser

Felles kommunal arkitektur

Kjernejournal

Temamøte – Kjernejournal

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjeneste

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

Temamøte – Digihelse

Helhetlig tjenestemodell

Temamøte – Oppsummering av Helhetlig tjenestemodell

Hopp rett ned til innholdet