< Tilbake til faggrupper

Oppvekst

Faggruppen for oppvekst skal bidra til å samordne digitaliseringsarbeidet innenfor oppvekstsektoren i Nordland. Samordningen skjer gjennom å styrke gjennomføringsevne og utbredelse av nasjonale fellesløsninger, samtidig som faggruppen er en aktiv bidragsyter og premissgiver i nasjonalt arbeid. I tillegg er faggruppen en viktig arena for kompetansebygging.

illustrasjon av faggruppe oppvekst

Kontaktpersoner

Viggo Fedreheim
IT Drift og utvikling, Narvik kommune
Representerer Nordland i FPU oppvekst

E-post: viggo.fedreheim@narvik.kommune.no
Tlf: +47 948 32 049