< Tilbake til faggrupper

Oppvekst

Faggruppen for oppvekst skal bidra til å samordne digitaliseringsarbeidet innenfor oppvekstsektoren i Nordland. Samordningen skjer gjennom å styrke gjennomføringsevne og utbredelse av nasjonale fellesløsninger, samtidig som faggruppen er en aktiv bidragsyter og premissgiver i nasjonalt arbeid. I tillegg er faggruppen en viktig arena for kompetansebygging.

illustrasjon av faggruppe oppvekst

Kontaktpersoner

Leder for faggruppe oppvekst, Tonje Koskinen

Tonje Koskinen
Juridisk rådgiver, RKK Salten
Leder faggruppe oppvekst

E-post: tonje.koskinen@rkksalten.no
Tlf: +47 992 51 881

Hopp rett ned til innholdet