Ny leder for faggruppe teknisk

Fotografi av Morten Andre Karlsen, leder for faggruppe teknisk

DigiNordland har valgt Morten Andre Karlsen som representant for teknisk fagområde. Morten jobber for tiden i Vevelstad kommune på Helgeland. Bakgrunnen for valget er å sikre at Nordland får en representant i KS’ fag- og prioriteringsutvalg (FPU) for plan, bygg og geodata. FPU er et rådgivende organ som gir innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak og prioritering av digitale tjenester for teknisk sektor.

Nasjonal og regional nøkkelrolle

Som representant for FPU plan, bygg og geodata vil Morten Andre Karlsen ha en viktig rolle. Han vil være med på å samordne kommunale interesser og behov, samt bidra til å realisere veikartet for fagområdet. DigiNordland har ansvaret for å prioritere og forvalte en regional portefølje for digitaliseringsprosjekter innenfor plan, bygg og geodata. Vi jobber for at kommunene i Nordland skal ta i bruk og få nytteverdi av felleskommunale og nasjonale løsninger.

Regionalt vil Morten bidra til å sette føringene for videre digitaliseringsarbeid på tjenesteområdet for teknisk sektor i Nordland. Han vil også få verdifull innsikt i nasjonale og lokale utviklingsprosesser, samt de utviklingsløpene som kommer for teknisk sektor.

Faglig styrke i DigiNordland

Morten har en solid faglig bakgrunn og relevante ferdigheter og erfaringer som gjør ham til en passende leder av faggruppe for teknisk sektor. Han har tidligere jobbet med en stor bredde av ulike prosjekter i kommunen. Prosjekter som blant annet inkluderer fiberutbygging, deltatt i IKT anskaffelse av ny driftsleverandør og eiendomsprosjekter. Han har også erfaring med kartlegging, planlegging og gjennomføring av tiltak innen VA-infrastruktur, FDV av kommunale bygninger og oppfølging av regelverk innen brann. I tillegg har han IKT-ferdigheter som inkluderer distribuering av klienter, ekstern hardware, og nettverkspunkter og håndtering av enkle lokale krisesituasjoner.

Vi er svært fornøyde med å ha Morten på laget og mener at han vil få en verdifull rolle i arbeidet med digitalisering av teknisk sektor i Nordland. Som representant oppnevnes Morten for to år, og arbeidsmengden vil tidvis variere. I starten vil arbeidet preges av en del oppstartsarbeid med faggruppen for teknisk sektor.

Vi ønsker Morten hjertelig velkommen og lykke til i arbeidet!

Spørsmål om faggruppen for teknisk sektor? Ta kontakt med oss!

Hopp rett ned til innholdet