Faggrupper

DigiNordland har etablert faggrupper for flere av de kommunale fagområdene. Faggruppene er en svært viktig arena for erfarings- og kompetanseutveksling mellom kommuner i Nordland. DigiNordland ønsker at fagpersoner skal finne et fagmiljø, og at den samlede kompetansen i gruppene skal gi oss gode råd for utviklingen av fellesskapet. Gruppene vil være viktige aktører i prosjektarbeid og deling av kunnskap og erfaringer.

illustrasjon av alle faggrupper
Hopp rett ned til innholdet