Kom i kontakt med DigiNordland

Dersom du ønsker mer informasjon om DigiNordland, har innspill eller andre henvendelser er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss.

Følg DigiNordland på LinkedIn

Her oppdateres store og små nyheter

Programkontoret

Celina Victoria Svaleng
Leder DigiNordland

E-post: celina@diginordland.no
Telefon: +47 413 74 747
Se profil på LinkedIn

Programråd

Hilde T Lauvset Rafaelsen
Leder, Digitale Helgeland
Representerer kommunene på Helgeland

E-post: hilde.rafaelsen@digihelgeland.no

Tlf: +47 481 84 216

Robin S. Lillejord
Kommunalsjef samfunn og samskaping
Representerer kommunene i Vesterålen

E-post: robin.lillejord@oksnes.kommune.no
Tlf: +47 911 31 300

Roar Helfjord
Digitaliseringsrådgiver Lofoten IKT
Representerer kommunene i Lofoten

E-post: roar.helfjord@vagan.kommune.no
Tlf: +47 952 86 259

Tim Skau
Digitaliseringsrådgiver Narvik kommune
Representerer kommunene i Ofoten

E-post: tim.skau@narvik.kommune.no
Tlf: +47 908 80 762

Frode Nilsen
Avdelingsleder Digitalisering og IKT, Bodø kommune
Representerer Nordland i Digitaliseringsutvalget (DU)

E-post: frode.nilsen@bodo.kommune.no
Tlf: +47 970 33 266

Børge Toft
Kommunedirektør Alstahaug kommune
Representerer Nordland i KommIT-rådet
Leder kommunedirektørutvalget i Nordland (styringsgruppen)

E-post: borge.toft@alstahaug.kommune.no
Tlf: +47 928 08 188

Ansatte i faggrupper

eHelse Nord

Terje Jørgensen 
Leder eHelse Nord
Representerer Nordland i FPU e-helse

E-post: terje@diginordland.no
Tlf: +47 91 69 59 39

Vibeke Tellmann 
Nettverkskoordinator
Velferdsteknologi og DHO
eHelse Nord

E-post: vibeke@diginordland.no
Tlf: +47 97 60 74 48

Anette Karoline Samuelsen
Nestleder eHelse Nord
Lyngen kommune

E-post: anette.samuelsen@lyngen.kommune.no
Tlf: +47 905 72 917 

Anette Skogstad 
Nettverkskoordinator
Velferdsteknologi og DHO
eHelse Nord

E-post: anette@diginordland.no
Tlf: +47 45 60 05 73

Oppvekst

Viggo Fedreheim
IT Drift og utvikling, Narvik kommune
Representerer Nordland i FPU oppvekst

E-post: viggo.fedreheim@narvik.kommune.no
Tlf: +47 948 32 049