< Tilbake til faggrupper

Informasjons­sikkerhet og personvern

Med stadig økende trusler er et felles løft på informasjonssikkerhet og personvern helt nødvendig. Faggruppen skal dele, gi råd, inspirere og tilrettelegge for å hjelpe kommunene med å sikre sin organisasjon.

illustrasjon av faggruppe ISPV