Webinarrekke om digitalisering i barnevernet

illustrasjonsfoto av barn som leker

KS inviterer til tre webinarer i høst om digitalisering i barnevernet. Webinarene 10., 16. og 21. november er gratis. De felles nasjonale komponentene som er utviklet på barnevernsområdet skal bidra til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Komponentene det gjelder er nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), ny […]