Møt Tonje: Vår nye stjerne i digital oppvekst!

Leder for faggruppe oppvekst, Tonje Koskinen

Vi stolte over å kunngjøre at Tonje Koskinen, som normalt jobber som juridisk rådgiver i RKK Salten, nå tar steget inn i en deltidsrolle som Fagleder for Oppvekst og Utdanning hos DigiNordland. Med et smil om munnen og en imponerende kompetansebakgrunn, er Tonje klar for å sette sitt preg på digitaliseringsarbeidet i regionen. Tonjes hovedoppgave […]

SkoleSec-prosjektet setter personvern og informasjonssikkerhet på agendaen 

DigiNordland inviterer alle kommuner i Nordland til deltakelse i det nasjonale prosjektet SkoleSec, et tiltak fra KS som retter fokuset på personvern og informasjonssikkerhet i skolen, med mål om å:   Målgruppen for tiltaket er skoleeiere og skoleledere, men også rådgivere og IKT-veiledere i skoleadministrasjoner. Denne sammensatte gruppen er ofte delegert behandlingsansvar for utdanningsområdet, jobber opp […]

Masterstudent forsker på DigiBarnevern

Bilde av Johanne Raudberget Langsæter, masterstudent NTNU

Johanne Raudberget Langsæter går det nye masterprogrammet organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODAA) ved NTNU. Denne våren skal hun skrive masteroppgave og ønsker blant annet å ta utgangspunkt i kommunene i Nordland. DigiBarnevern – utfordringer med implementeringen Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i det nasjonale digitaliseringsprosjektet DigiBarnevern, som skal møte utfordringene i det kommunale barnevernet ved […]

Kartlegging av DigiBarnervern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Digitaliseringsnettverkene og arbeidsgruppen som samarbeider om DigiBarnevern gjennomfører en kartlegging for status og ønsker fra kommunene. Målet med kartleggingen er å finne ut hvor langt kommunene har kommet i sitt arbeide, hva vi kan dele og hva vi kan gjøre sammen.  Det var utrykket et ønske om felles workshops og deling av maler og andre […]

Webinarrekke om digitalisering i barnevernet

illustrasjonsfoto av barn som leker

KS inviterer til tre webinarer i høst om digitalisering i barnevernet. Webinarene 10., 16. og 21. november er gratis. De felles nasjonale komponentene som er utviklet på barnevernsområdet skal bidra til at det kommunale barnevernet kan gi gode, raske, sikre og likeverdige tjenester. Komponentene det gjelder er nasjonal portal for bekymringsmeldinger, barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK), ny […]

Nasjonal utbredelse av DigiHelsestasjon

sykepleier datamaskin

DigiHelsestasjon er en digital innbyggertjeneste som skal gjøre det enklere å kommunisere digitalt med helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Denne digitale innbyggertjenesten er nå tilgjengelig nasjonalt, og 91 kommuner har tatt tjenesten i bruk. Hva er DigiHelsestasjon og hvem er den for? DigiHelsestasjon er ett av de prioriterte satsningsområder for kommunal sektor der formålet er at innbygger […]

Dialogmøte DigiHelsestasjon

skjermbilde av youtube-video

Den 07. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et informasjons-/dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelsestasjon. DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. I dialogmøtet får vi […]

DigiBarnevern webinar

skjermbilde av youtubevideo

Opptak av DigiBarnevern webinaret som KS arrangerte 1. september er tilgjengelig. Få vite om nye muligheter som kommunene må planlegge for fremover. Bufdir og kommunal sektor har gjennom DigiBarnevern-prosjektet samarbeidet for å få bedre digitale verktøy i det kommunale barnevernet. Leverandørmarkedet har samtidig utviklet nye fagsystemer, og tilbyr nå forbedret støtte i det daglige arbeidet […]

Hopp rett ned til innholdet