Møt Tonje: Vår nye stjerne i digital oppvekst!

Leder for faggruppe oppvekst, Tonje Koskinen

Vi stolte over å kunngjøre at Tonje Koskinen, som normalt jobber som juridisk rådgiver i RKK Salten, nå tar steget inn i en deltidsrolle som Fagleder for Oppvekst og Utdanning hos DigiNordland. Med et smil om munnen og en imponerende kompetansebakgrunn, er Tonje klar for å sette sitt preg på digitaliseringsarbeidet i regionen.

Tonjes hovedoppgave blir å løfte Nordland inn i KS sitt fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst og utdanning. I denne nøkkelrollen vil hun være spydspissen for å koordinere og fremme kommunale interesser og behov, spesielt når det kommer til å gi faglige innspill til nasjonale digitaliseringstiltak. Dette arbeidet er ikke bare viktig; det er avgjørende for å sikre at både Salten og resten av Nordland får maksimalt utbytte av den digitale utviklingen.

Gjennom sitt engasjement vil Tonje være en sentral figur i å forme prioriteringene for nasjonale innsatser og digitalisering av tjenester i oppvekstsektoren. Hennes visjon strekker seg videre til å etablere og lede en samarbeidsgruppe innenfor oppvekstsektoren i Nordland, som vil bidra til et tettere og mer effektivt samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Tonjes unike kombinasjon av juridisk skarpsinn og et hjerte for digitalisering gjør henne til en uvurderlig tilvekst for DigiNordland. Vi er stolte og glade for å ha henne om bord, og ser fram til de positive endringene hun vil bringe til digital oppvekst i Nordland.

Hopp rett ned til innholdet