24.mai kl. 09-11: Digitalt informasjonsmøte om fellesprosesser i DigiBarnevern i Nordland

Større effekt sammen: Bli med på felles prosesser med DigiBarnevern i Nordland 

Prosjektet DigiBarnevern i Nordland inviterer til et digitalt informasjonsmøte for alle kommuner i Nordland 24. mai kl 09-11.
Møtet vil handle om felles prosesser som kommunene inviteres til å bli med på og er åpent for alle.

«BFK-løftet” (Barnevernsfaglig Kvalitetssystem) – med deltakelse fra Bufdir  

BFK er Bufdirs måte å gi faglig støtte til skjønnsutøvelsen i barnevernet. Selv om BFK “ligger i» fagsystemet, kan det være nødvendig med en felles prosess for å ta i bruk BFK på en god måte for å få positive effekter av det. 

I møtet kommer Bufdir for å snakke om hensikten med BFK, hva BFK inneholder og mer informasjon om BFK Ledermodul som kommer. 

I tillegg vil du få informasjon om den felles prosessen for å ta i bruk BFK hos kommunene i Nordland. 

 

Felles innføring av Sikker chat og Min kommune Barnevern (Innbyggertjenester) 

– digital og brukervennlig medvirkning for bedre samarbeid med barn og familier  

Innbyggertjenester består av Sikker chat og Min kommune Barnevern. I møtet kommer KS for å presentere innbyggertjenester. Du kan få se hvordan det kommer til å se ut, og hvilke positive effekter man kan få. I tillegg vil du få mulighet til å melde interesse for å være med på første pulje av kommunene som tar i bruk Sikker chat

 

Felles prosess for oppfølging av effekter og gevinster 

DigiBarnevern i Nordland kommer til å gjennomføre en felles prosess for oppfølging av effekter og gevinster knyttet til DigiBarnevern. I kartleggingen som mange har svart på, svarte alle kommunene at de var positive til en slik prosess. I møtet vil du få vite mer om hva denne prosessen innebærer i praksis.

Hopp rett ned til innholdet