Kartlegging av DigiBarnervern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Digitaliseringsnettverkene og arbeidsgruppen som samarbeider om DigiBarnevern gjennomfører en kartlegging for status og ønsker fra kommunene.

Målet med kartleggingen er å finne ut hvor langt kommunene har kommet i sitt arbeide, hva vi kan dele og hva vi kan gjøre sammen. 

Det var utrykket et ønske om felles workshops og deling av maler og andre dokumenter. Om kommuner har andre ønsker til samarbeid kan det også skrives i undersøkelsen.

Hver kommune sender inn et samlet svar, svarfrist 9 februar. Skjemaet for kartlegging tar ca 5 min å fylle ut.

Nytt fagsystem

Barnevernstjenesten må ha et nytt fagsystem for å møte leveransene i DigiBarnevern. Slik det ser ut nå er det i realiteten to leverandører som kan levere framtidens fagsystem.

Åtte foregangskommuner har allerede gjort seg flere erfaringer i tilknytning til overgang til nytt fagsystem, da de allerede har gående en prosess med en av disse leverandørene. Erfaringen så langt er at prosessen er ressurskrevende. Diginettverkene ønsker å legge til rette for at kommunene kan lære av disse.

Les mer her: Delprosjekter og leveranser

De to fagsystemene i barnevernstjenesten som er i bruk i dag DIPS “Front Acos” og Visma “Familia” skal fases ut. Visma utvikler et nytt skybasert system, men det er ingen som i dag har tatt i bruk dette.

DIPS Front (Acos)  avvikler support på sitt fagsystemet innen utgangen av 2022.  Leverandøren kan om ønskelig forlenge avtaleperioden. Om dette er aktuelt må kommunene dette gjelder for selv ta kontakt med DIPS. Leverandøren må få beskjed om dette innen september 2022.

Nye krav til fagsystem medfører at alle barnevernsamarbeid/kommuner med barnevernstjeneste som ikke allerede har gått til anskaffelse, må ut på anbud for å skaffe nytt fagsystem.

Kommuner som har Visma Familia i dag kan ikke oppgradere til Visma Flyt Barnevern. De eneste tilfeller hvor overgangen kan anses som en oppgradering er dersom kommunen har en nyere avtale med Visma hvor dette står spesifisert. Systemene er såpass forskjellige at det anses som en nyanskaffelse.

Krav og gevinstrealisering

Økt krav til kvalitet i barnevernstjenesten påvirker mange, og kommunene og ledere innenfor flere av kommunens tjenester står overfor flere krevende oppgaver. Gevinstrealisering er en av disse oppgavene. Skal kommunene lykkes med å hente ut gevinster krever dette endringer i måten vi jobber på, for samarbeidspartnere, og i hvordan tjenesten mottas. En del av bestillingen til arbeidsgruppen vil derfor også omhandle å støtte kommunene i arbeidet med gevinster og gevinstrealisering.

Hvis du har spørsmål vennligst ta kontakt med oss i DigiNordland.

Hopp rett ned til innholdet