Informasjon om DigiBarnevern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Det er for tiden mange spørsmål og forvirring rundt tema DigiBarnevern. Vi har derfor samlet den informasjonen vi sitter på og legger her frem en orientering om status i prosjektet for DigiBarnevern. OBS! Informasjonen er kvalitetssikret av digitaliseringsnettverkene sin arbeidsgruppe på DigiBarnevern og spesialrådgiver i KS, Roy Bøhmer. Hva er DigiBarnevern? I nettverket DigiNordland er […]

Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Fjelltopper i Reine i Lofoten

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig […]

Kartlegging av nasjonale fellesløsninger i Nordland

Skjermbilde av et kontaktskjema for DigiNordland

DigiNordland sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av nasjonale fellesløsninger i samtlige kommuner i Nordland.Undersøkelsen sendes til alle 41 Nordlandskommuner sine postmottak, samt til støttespillerne i eksisterende regionale digitaliseringsnettverk. Frist for å svare på undersøkelsen settes til fredag 10. desember klokken 16.00.Skjemaet vil stå åpent også etter dette tidspunkt, men svar […]

Hopp rett ned til innholdet