Masterstudent forsker på DigiBarnevern

Bilde av Johanne Raudberget Langsæter, masterstudent NTNU

Johanne Raudberget Langsæter går det nye masterprogrammet organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODAA) ved NTNU. Denne våren skal hun skrive masteroppgave og ønsker blant annet å ta utgangspunkt i kommunene i Nordland.

DigiBarnevern – utfordringer med implementeringen

Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i det nasjonale digitaliseringsprosjektet DigiBarnevern, som skal møte utfordringene i det kommunale barnevernet ved å øke kvaliteten og utvikle tjenestene. Dette skal bidra til å gi raskere og bedre hjelp til de som trenger det. Mer spesifikt ønsker Johanne

å forske på hva som skal til for å oppnå vellykket implementering og hvilken betydning ledere har i denne prosessen. DigiBarnevern består av seks delprosjekter, der innføringen av nytt fagsystem og nasjonal portal for bekymringsmelding er to av disse prosjektene. Implementeringen av et nytt fagsystem krever tilpasning, konfigurering og et større innførings- og opplæringsløp før det er i drift. Hvilke virkemidler og tiltak har ledere til rådighet for å gjennomføre slike komplekse implementeringer, spør Johanne.

Samarbeid mellom NTNU og Diginettverkene

Våren 2022 skrev Langsæter og en medstudent en forskningsrapport på oppdrag for DigiNordland og DigiTrøndelag. Samarbeidet ga mersmak og inspirasjon til masteroppgaven. Masterprogrammet ODAA har et stort fokus på samarbeid mellom studenter og organisasjoner, nettverk og offentlig forvaltning.

«Det er inspirerende å samarbeide og få veiledning av dyktige fagfolk,» sier masterstudenten, Johanne Raudberget Langsæter.

Førsteamanuensis og MODAA-programleder Barbara Zyzak, vektlegger viktigheten med å prioritere kontakt og samarbeid med aktører fra arbeidslivet. «Å få til det er ressurskrevende for alle, men hvis det gjøres på en smart måte vil det komme alle involverte til gode» , sier programlederen.

Hopp rett ned til innholdet