To nye nettverkskoordinatorer

Bilde av Anette og Vibeke

DigiNordland ønsker velkommen to nye nettverkskoordinatorer innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Anette Skogstad og Vibeke Tellmann har rollen som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Nordland. Begge koordinatorene kommer fra tilsvarende roller i Bodø Kommune og har lang erfaring med prosjektledelse innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunen. Bodø kommune er vertskommune for rollen […]

Dialogmøte DigiHelsestasjon

skjermbilde av youtube-video

Den 07. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et informasjons-/dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelsestasjon. DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. I dialogmøtet får vi […]

Etablering av eHelse Nord

En gjeng leger i uniform som går i en gang. Foto

Etablering av faggruppa «eHelse Nord» er et pågående arbeid i samarbeid med Digi Troms og Finnmark. Basert på etablerte struktur i de øvrige nasjonale digitaliseringsnettverkene, samt det økte ansvar tilegnet denne strukturen fra nasjonalt hold, ser vi det nødvendig å etablere samlet faggruppe på området for e-helse. Det er også en formening om at det […]