Innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet 

Bodø kommune tar nå et stort skritt mot å transformere sine helsetjenester gjennom digital innovasjon. Her kan du lese mer om anskaffelsen og melde deg på informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet. Man har en ambisiøs plan for anskaffelse av nye og innovative arbeidsverktøy for klinikere og annet helsepersonell. Nå ønskes […]

Opptak Temamøter

logo eHelsenord

Vi har fått flere spørsmål om hvor opptak av temamøtene til eHelse Nord blir lagt ut. Som regel legges de her, men i noen tilfeller ønsker ikke foreleserne at vi skal legge de ut slik og da blir de lagt i teams-områdene til eHelse Nord Nordland og eHelse Nord Troms og Finnmark for deling. Har […]

Workshop i Vesterålen

Nettverkskoordinatorene for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging ble kontaktet av enkelte kommuner i Vesterålen med spørsmål om bistand til gjennomføring av workshop om Elektronisk medisineringsstøtte. I rollen som KS nettverkskoordinator for Digital hjemmeoppfølging og Velferdsteknologi var dette veldig spennende og vi takket selvfølgelig ja. Grunnlaget for kommunene var forskjellige. Noen av kommunene er i startfasen. Mens […]

DigiNordland og eHelse Nord på Helseinnovasjonsuka 2023!

Helseinnovasjonsuka2023 - bilde med folk i bakgrunnen

Med hjelp av Monica Larssen fra Digi Troms og Finnmark var vi så heldige at vi fikk lov til å være med på å starte «Klar førr endring!»-dagen på Helseinnovasjonsuka 2023. Sammen går vi langt! I om lag 20 minutter pratet vi om hva vi som diginettverk gjør, hva vi skal gjøre for kommunene og […]

Velferdsteknologi og e-Helse konferanse

sykepleier datamaskin

KS e-Komp Nord arrangerer velferdsteknologi og e-Helse konferanse i Mosjøen og Harstad. Målgruppe for konferansen er kommunalledere, enhetsledere og virksomhetsledere. Konferansen tar for seg aktuelle tema innenfor velferdsteknologi og e-Helse. Kommuner i Nord Norge deler sine egne erfaringer med implementering av velferdsteknologi og e-Helse. Samt endringsarbeid tilknyttet implementeringene. Det vil også være utstilling og presentasjon […]

Regionale krefter setter søkelys på endring i helsesektoren

Bilde av arrangører og partnere av helseinnovasjonsuka

Når fagfolk i helsesektoren blir en mangelvare og digitalisering endrer helsetjenestene, hvordan vil dette påvirke oss som pasienter og helsepersonell? Helseinnovasjonsuka i Bodø fra 25.-29. september tar for seg disse brennende spørsmålene Variert program Uka består av arrangementer for deg som er innbygger, helsepersonell, leder, politiker, forsker, innbygger, brukerrepresentant, jobber i helsenæringen eller er start-up! […]

Helseinnovasjonsuka i Bodø

Helseinnovasjonsuka er ei uke for alle som er opptatt av helse, digitalisering og innovasjon. Ønsker du litt faglig påfyll?

Hvordan kan Kjernejournal øke pasientsikkerheten?

Kjernejorunal sin logo Stor KJ i en blå sirkel.

Kjernejournal breddes nå i kommunal pleie- og omsorgstjeneste og i den forbindelse har KS eKomp Nord arrangert et webinar om hvordan bruk av Kjernejournal kan øke pasientsikkerheten. I webinaret deles erfaringer om klinisk nytteverdi i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Innføring av Kjernejournal er en av de prioriterte innføringsaktivitetene KS har anbefalt kommunene å ta i […]

Erfaringsdeling på teams?

sykepleier datamaskin

Som nettverkskoordinator for Velferdsteknologi og Digital Hjemmeoppfølging har vi etablert et Teams-område for kommunene i Nordland for å erfaringsdeling innenfor Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging. Vi ønsker at alle som blir medlemmer av Teams-området selv deler aktivt prosedyrer, presentasjoner, opplæringsmateriell og nyttige linker. Her er det bare fantasien som setter en stopper 😉 For at vi […]

Første temamøte gjennomført!

temamøte webinar på pc og kaffekopp

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging arrangerte denne uken et første temamøte i regi av eHelse Nord. Tema for møtet var endringsledelse. Godt oppmøte Til å være vårt aller første temamøte ble vi ganske overveldet når vi så at hele 160 ansatte fra Nordland, Troms og Finnmark meldte seg på. Vi ønsker å takke alle […]

Hopp rett ned til innholdet