Hvordan kan Kjernejournal øke pasientsikkerheten?

Kjernejorunal sin logo Stor KJ i en blå sirkel.

Kjernejournal breddes nå i kommunal pleie- og omsorgstjeneste og i den forbindelse har KS eKomp Nord arrangert et webinar om hvordan bruk av Kjernejournal kan øke pasientsikkerheten. I webinaret deles erfaringer om klinisk nytteverdi i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Innføring av Kjernejournal er en av de prioriterte innføringsaktivitetene KS har anbefalt kommunene å ta i […]

Erfaringsdeling på teams?

sykepleier datamaskin

Som nettverkskoordinator for Velferdsteknologi og Digital Hjemmeoppfølging har vi etablert et Teams-område for kommunene i Nordland for å erfaringsdeling innenfor Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging. Vi ønsker at alle som blir medlemmer av Teams-området selv deler aktivt prosedyrer, presentasjoner, opplæringsmateriell og nyttige linker. Her er det bare fantasien som setter en stopper 😉 For at vi […]

Første temamøte gjennomført!

temamøte webinar på pc og kaffekopp

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging arrangerte denne uken et første temamøte i regi av eHelse Nord. Tema for møtet var endringsledelse. Godt oppmøte Til å være vårt aller første temamøte ble vi ganske overveldet når vi så at hele 160 ansatte fra Nordland, Troms og Finnmark meldte seg på. Vi ønsker å takke alle […]

Vi søker koordinator for innføring av eHelse-løsninger

Mann på tur

Vil du bli vår nye koordinator? Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv. Diginettverkene er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering og er eid av kommunene. I Nordland er dette kompetansenettverket organisert som en del av eHelse Nord. Vi søker nå en koordinator i 100% […]

Kartlegging av kjernejournal

sykepleier bruker kjernejournal

DigiNordland og faggruppen eHelse Nord gjennomfører nå en kartlegging av hvilke kommuner som har og ikke har tatt i bruk kjernejournal. Undersøkelsen gjøres for å best mulig kunne bistå kommunene i arbeidet med innføring av kjernejournal, og å ta i bruk løsningens fulle potensial. Det er derfor et stort ønske om at samtlige kommuner i […]

To nye nettverkskoordinatorer

Bilde av Anette og Vibeke

DigiNordland ønsker velkommen to nye nettverkskoordinatorer innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Anette Skogstad og Vibeke Tellmann har rollen som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Nordland. Begge koordinatorene kommer fra tilsvarende roller i Bodø Kommune og har lang erfaring med prosjektledelse innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunen. Bodø kommune er vertskommune for rollen […]

Dialogmøte DigiHelse

skjermbilde av youtube

Den 21. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelse. Hva er DigiHelse? DigiHelse gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via helsenorge.no. De ansatte i kommunen betjener DigiHelse i sitt eget journalsystem. På disse nettsidene beskrives løsningen og hvordan dere kan ta den i […]

Stans for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

velferdsteknologiløsning på ipad

Direktoratet for e-helse kunngjorde tidligere i september at kommuner som ennå ikke er koblet til Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) kan ikke koble seg på den nasjonale løsningen før ny modell for finansering er etablert. VKP håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer og er en svært etterspurt tjeneste i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet stoppet overføring […]

Dialogmøte DigiHelsestasjon

skjermbilde av youtube-video

Den 07. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et informasjons-/dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelsestasjon. DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. I dialogmøtet får vi […]

Tilskuddsøknad digital hjemmeoppfølging

velferdsteknologiløsning på ipad

Helsefellesskap for Lofoten, Vesterålen og Salten har besluttet at det skal søkes på tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddet skal benyttes til implementeringen av tjenester knyttet til digital hjemmeoppfølging. Bodø kommune står som hovedsøker i denne sammenheng, men har behov for medsøkere. Vi trenger derfor at kommunene i Nordland melder sin interesse for å bli med på […]