Helseinnovasjonsuka

For tredje gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 23-27 september. Vi i eHelse Nord gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en egen dag under Helseinnovasjonsuka.

Vi i eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjenester» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder seg på endringen som kommer, gjennom dannelse av et eget nettverk for eHelse – eHelse Nord.

eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og Samarbeid for Fremtidens Helsetjenester fokuserer på viktige temaer innenfor eHelse, og hvordan vi kan samarbeide for å skape fremtidens helsetjenester.

Dagen vil være en arena for læring, deling av erfaringer og nettverksbygging. Hvor målet er å styrke samarbeidet på tvers av kommunene for å forbedre helsetjenestene vi tilbyr våre innbyggere. Vi ser frem til en dag fylt med inspirasjon og nyttige diskusjoner.

Helseinnovasjonsuka er møteplassen for innovasjonskultur på tvers av fag og sektorer. Sammen kan vi styrke helsetjenesten, løse rekrutteringsutfordringer og fremme en helhetlig tankegang mellom kultur og helse.

Innovasjon og digitalisering er viktig for å bidra til at det norske offentlige helsevesenet fortsatt kan være i verdensklasse. For å dra nytte av digitalisering og nye teknologier må vi ha med fagfolk og brukerne, og vi må få til gode samarbeidsformer med næringslivet.

Helseinnovasjonsuka skal bidra med innsikt, inspirasjon, kunnskap og møteplasser på tvers av sykehus, kommune, helsenæring, helsepersonell, brukere og FOUI-miljøer. Målsettingen er å øke innovasjonskultur og innovasjonskraft i regionen.

Helseinnovasjonsuka er for deg med interessert i helse, digitalisering og innovasjon. Dette enten om du er student, helsearbeider, helseleder, prosjektleder, industri-representant, forsker, jobber med utdanning, innbygger eller pasient- fra nord eller sør. Uka består av arrangementer for de aller fleste.

Klikk deg inn på programmet og meld deg på ett eller flere arrangementer.

Hopp rett ned til innholdet