Helhetlig tjenestemodell – Vi er i gang!

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark.

I Mars ble det gjennomført 8 Kick-off i Nordland, Troms og Finnmark. Etter kommunenes ønske ble de fysiske Kick-off’ene gjennomført i Mosjøen, Bodø, Sortland, Svolvær, Harstad, Tromsø, Vadsø og Alta.

Totalt var 33 kommuner representert, noe som vi er svært fornøyd med. Vi vil gjerne trekke fram Kick-off’ene i Mosjøen som hadde flest antall kommuner og i Tromsø som hadde flest antall deltakere, veldig moro!

Nå har man gjennomført 1-1 møter med kommunene og første felles workshop/arbeidsmøte. Vi tar opp tråden til høsten og gjennomfører neste workshop/arbeidsmøte i september.

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene. En etablert helhetlig tjenestemodell vil forenkle en overgang fra prosjekt til drift. Mer informasjon om helhetlig tjenestemodell finnes her

Felles innføringsløp legges opp med fysisk kick off, og tre webinar i etterkant. I mellom webinarene legges det også opp til 1:1 veiledning med de kommuner som ønsker det og nettverkskoordinatorene. Veien videre nå er 1:1 møter med kommunene før nytt webinar i mai.

Målet med innføringsløpet er at Helhetlig tjenestemodell skal være en integrert del av kommunens kvalitetssikringssystem ved innføringsløpet slutt.

Har kommunen din enda ikke kommet i gang? Ta kontakt

Innføringsleder er Trond Aardal, og nettverksressurser som er involvert er Ingebjørg Riise, Kees Jan Verhage, Vibeke Tellmann og Anette Skogstad.

Hopp rett ned til innholdet