Felles innføringsløp DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon

Hva er DigiHelsestasjon?

DigiHelsestasjon er en digital plattform som forenkler kommunikasjonen mellom helsestasjonene og innbyggerne. Plattformen gir blant annet mulighet til å bestille time, motta påminnelser, og få tilgang til informasjon og tjenester på en enkel og brukervennlig måte. Ansatte på helsestasjonene vil oppleve mindre administrativt arbeid og kunne bruke mer tid på kjerneoppgavene sine. Se god og utfyllende informasjon på KS sine sider.  

Stor verdi i felles innføringsløp  

  1. Erfaringsdeling: Ved å delta i et felles innføringsløp kan kommunene få del i erfaringer og beste praksis, noe som vil gjøre implementeringen enklere og mer effektiv for alle.  
  1. Støtte: Kommunene vil få støtte gjennom hele prosessen, fra planlegging til fullført implementering.  
  1. Kompetanse og ressurser: KS og diginettverkene har omfattende erfaring og kompetanse innen digitalisering av kommunale tjenester. Ved å delta i et felles innføringsløp, får kommunene tilgang til denne ekspertisen.  
  1. Samordning: Gjennom felles planlegging og koordinering sikrer vi en helhetlig og effektiv innføring av DigiHelsestasjon på tvers av kommunene. Dette reduserer risikoen for feil og forsinkelser.  

Påmelding  

Arbeidsgruppen for DigiHelsestasjon har utarbeidet en fremdriftsplan, med invitasjon til felles innføringsløp. Felles innføringsløp for DigiHelsestasjon konsentrerer seg om basis-funksjonaliteten, men kommunene står fritt til også å implementere ungdomsfunksjonaliteten som tilbys fra leverandørene. Vi oppfordrer kommuner i Nordland til å melde seg på dette initiativet. For å delta, vennligst fyll ut påmeldingsskjemaet og send det inn innen 25.08.24. 

Ta kontakt  

Hvis dere har spørsmål eller trenger mer informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med eHelse Nord.  

Vi ser frem til å samarbeide med dere for å forbedre helsestasjonstjenestene! 

Logo eHelse Nord uten bakgrunn
Hopp rett ned til innholdet