Helhetlig tjenestemodell- Felles innføringsløp for kommuner

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig tjenestemodell.

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene. En etablert helhetlig tjenestemodell vil forenkle en overgang fra prosjekt til drift. Mer informasjon om helhetlig tjenestemodell finnes her

Felles innføringsløp legges opp med fysisk kick off, og tre webinar i etterkant. I mellom webinarene legges det også opp til 1:1 veiledning med de kommuner som ønsker det og nettverkskoordinatorene. Nord Norge er langstrakt og det legges derfor opp til flere fysiske kick off med samme innhold slik at reiseveien for kommunene ikke skal bli for lang. Kick off holdes i Vadsø, Alta, Tromsø, Harstad, Sortland, Svolvær, Bodø og Mosjøen på ulike datoer i løpet av uke. Kommuner som ønsker å delta velger selv hvor de vil delta. Målet med innføringsløpet er at Helhetlig tjenestemodell skal være en integrert del av kommunens kvalitetssikringssystem ved innføringsløpet slutt.

Påmelding til de ulike kick off i Nordland finner dere her:

Bodø – 7 mars

Mosjøen – 11.mars

Svolvær – 12.mars

Sortland – 18.mars

Målgruppe for deltakelse i felles innføringsløp Helhetlig tjenestemodell er leder med beslutningsmyndighet, ansvarlig for hjelpemidler, IKT personell, ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, og saksbehandlere. Deltakelsen er gratis. Reisekostnader og eventuell overnatting dekkes av den enkelte kommune.

Innføringsleder er Trond Aardal, og nettverksressurser som er involvert er Ingebjørg Riise, Kees Jan Verhage, Vibeke Tellmann og Anette Skogstad.

Hopp rett ned til innholdet