Felles innføringsløp Digihelse

Hva er Digihelse?

Digihelse er en trygg digital dialog som gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via helsenorge.no. De ansatte i kommunen betjener Digihelse i sitt eget journalsystem (EPJ). Innbyggerne kan se og avbestille avtaler om hjemmebesøk, og få varsler om utførte besøk.  

For innbyggerne blir det enklere å ta kontakt med tjenesten når det passer for dem, de slipper telefonkø ved henvendelser, og kan enkelt gi beskjed når det er nødvendig å endre eller avbestille avtaler. Kommunen kan oppleve færre telefonavbrytelser og færre besøk til stengte dører. Se god og utfyllende informasjon på KS sine sider.  

Les om erfaringer fra kommuner som har tatt i bruk løsningen her.

Stor verdi i felles innføringsløp

  1. Erfaringsdeling: Ved å delta i et felles innføringsløp kan kommunene dele erfaringer og beste praksis, noe som vil gjøre implementeringen enklere og mer effektiv for alle.  
  1. Støtte: Kommunene vil få støtte gjennom hele prosessen, fra planlegging til fullført implementering.  
  1. Kompetanse og ressurser: KS og diginettverkene har omfattende erfaring og kompetanse innen digitalisering av kommunale tjenester. Ved å delta i et felles innføringsløp, får kommunene tilgang til denne ekspertisen.  
  1. Samordning: Gjennom felles planlegging og koordinering sikrer vi en helhetlig og effektiv innføring av Digihelse på tvers av kommunene. Dette reduserer risikoen for feil og forsinkelser.  

Påmelding 

Som del av realiseringen av felles modell for innføring og nettverk e-helse, inviterer nasjonal koordineringsgruppe til felles innføringsløp for Digihelse. 

Vi vil oppfordre kommunene til å benytte felles innføringsløp. Sammen vil innføringen gå raskere og vi kan dele erfaringer mellom kommunene. 

Arbeidsgruppen for Digihelse har utarbeidet en fremdriftsplan, med invitasjon til felles innføringsløp fordelt på 3 puljer. Første pulje har oppstart i 30.08 og ny utsatt påmeldingsfrist er 25.08.24.  

Det nasjonale prosjektet for Digihelse er finansiert med støtte fra Digifin, der alle kommuner er med i ordringen. For kommunene vil det være en tilknytningsavgift med tilbakebetaling til Digifin, se mer i vilkårene for tilknytning

Ta kontakt  

Hvis dere har spørsmål eller trenger mer informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med eHelse Nord.  

Vi ser frem til å samarbeide med dere for å forbedre helsetjenestene! 

Logo eHelse Nord uten bakgrunn
Hopp rett ned til innholdet