Hvordan kan Kjernejournal øke pasientsikkerheten?

Kjernejorunal sin logo Stor KJ i en blå sirkel.

Kjernejournal breddes nå i kommunal pleie- og omsorgstjeneste og i den forbindelse har KS eKomp Nord arrangert et webinar om hvordan bruk av Kjernejournal kan øke pasientsikkerheten. I webinaret deles erfaringer om klinisk nytteverdi i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Innføring av Kjernejournal er en av de prioriterte innføringsaktivitetene KS har anbefalt kommunene å ta i […]

Bli med på felles innføring av Kobo

Bilde med teksten "Kobo - et digitalt system for kommunale boliger" og illustrasjon av boliger i klynge

Digitaliseringsnettverkene og Husbanken inviterer nå alle kommuner i Nordland til å delta på felles innføringsløp av løsningen Kobo. Pulje to starter opp 12. april, men det er fortsatt mulig å bli med. Hva er Kobo? Kobo er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og norske kommuner, og gir kommunene et enklere system for administrasjon av kommunale […]

Erfaringsdeling på teams?

sykepleier datamaskin

Som nettverkskoordinator for Velferdsteknologi og Digital Hjemmeoppfølging har vi etablert et Teams-område for kommunene i Nordland for å erfaringsdeling innenfor Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging. Vi ønsker at alle som blir medlemmer av Teams-området selv deler aktivt prosedyrer, presentasjoner, opplæringsmateriell og nyttige linker. Her er det bare fantasien som setter en stopper 😉 For at vi […]

Første temamøte gjennomført!

temamøte webinar på pc og kaffekopp

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging arrangerte denne uken et første temamøte i regi av eHelse Nord. Tema for møtet var endringsledelse. Godt oppmøte Til å være vårt aller første temamøte ble vi ganske overveldet når vi så at hele 160 ansatte fra Nordland, Troms og Finnmark meldte seg på. Vi ønsker å takke alle […]

Vil du være Nordlands representant for teknisk sektor?

Illustrasjon med one-line-figur av mennesker på byggeplass

KS har opprettet et fag- og prioriteringsutvalg for plan, bygg og geodata. Nordland har per dags dato ingen representant inn i utvalget.  Derfor prøver vi nå med utlysning til alle kommunene i Nordland. Dette gjør FPU plan, bygg og geodata Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill […]

Vi søker koordinator for innføring av eHelse-løsninger

Mann på tur

Vil du bli vår nye koordinator? Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv. Diginettverkene er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering og er eid av kommunene. I Nordland er dette kompetansenettverket organisert som en del av eHelse Nord. Vi søker nå en koordinator i 100% […]

Masterstudent forsker på DigiBarnevern

Bilde av Johanne Raudberget Langsæter, masterstudent NTNU

Johanne Raudberget Langsæter går det nye masterprogrammet organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODAA) ved NTNU. Denne våren skal hun skrive masteroppgave og ønsker blant annet å ta utgangspunkt i kommunene i Nordland. DigiBarnevern – utfordringer med implementeringen Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i det nasjonale digitaliseringsprosjektet DigiBarnevern, som skal møte utfordringene i det kommunale barnevernet ved […]

Hopp rett ned til innholdet