Fagleder sosial og velferd søkes!

Strektegning som illustrer sosial og velferd

DigiNordland åpner en unik mulighet når vi nå søker etter fagleder for sosial- og velferdsområdet. I denne nøkkelrollen vil du etablere og lede faggruppen innen dette fagområdet, og være bindeleddet for et effektivt samarbeid mellom alle kommunene i Nordland. To roller I denne rollen vil du få to nye hatter: Du vil som fagleder representere […]

Grønt lys for nasjonal arkivstrategi!

Gigantisk arkiv

I samarbeid med DigiVestland, DigiViken og en ressurs fra Indre Fosen har vi sammen bedt om støtte fra Digitaliseringsutvalget i KS for å lage en plan om digitalisering av arkiv i Norge. Den gode nyheten er at utvalget har sagt ja til å spille saken opp. til KommIT-rådet! Arbeidsgruppen, som skal starte opp tidlig neste […]

Vil du jobbe med samfunnsutvikling og norsk kommunesektor?

Bilde tatt i en moderne tunell i et bygg, to mennesker som går er fotografert

KS søker Frikjøp (50%): Fagressurs seniorrådgiver plan, bygg, eiendom og geodata. Kommunesektorens interesseorganisasjon, KS, ønsker å styrke sitt lag med en erfaren rådgiver fra medlemskommunene. Med en frikjøpsandel på ca 50%, vil den nye rådgiveren bli sentral i avdeling SIKT (Strategisk IKT og digitalisering). Rådgiverens oppgaver inkluderer tett samarbeid med fagansvarlige, deltakelse i nasjonale råd […]

Innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet 

Bodø kommune tar nå et stort skritt mot å transformere sine helsetjenester gjennom digital innovasjon. Her kan du lese mer om anskaffelsen og melde deg på informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet. Man har en ambisiøs plan for anskaffelse av nye og innovative arbeidsverktøy for klinikere og annet helsepersonell. Nå ønskes […]

Digitalisering i kommunene, utviklingen fra 2018 til 2022!

Kvinne med rødt lys med enere og nullere i ansiktet.

I 2022 gjennomførte SSB en undersøkelse om «Digitalisering og IKT i offentlig sektor», denne deltok hele 99% av kommunene i. Denne imponerende deltakelsesraten gir oss en solid datagrunnlag og muliggjør en god vurdering av nivået på digitalisering i norske kommuner. Se hele publikasjonen her! (PDF 1,4 MB) Les mer om undersøkelsen her.

Opptak Temamøter

logo eHelsenord

Vi har fått flere spørsmål om hvor opptak av temamøtene til eHelse Nord blir lagt ut. Som regel legges de her, men i noen tilfeller ønsker ikke foreleserne at vi skal legge de ut slik og da blir de lagt i teams-områdene til eHelse Nord Nordland og eHelse Nord Troms og Finnmark for deling. Har […]

Fikk du med deg dette? Sikker kommune 2023!

Illustrasjon av nøkkel som låser opp en datamaskin.

Personvern betyr mye for folk. Sammen kan vi styrke det. KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern arrangerte webinaret Sikker kommune 2023 den 15. november. Her finner du opptak fra webinaret. Her kommer opptak fra webinaret: Kampanje for økt-it sikkerhet – Lanseringsvideo. Sikkerhetskampanjen er utarbeidet av KS i samarbeid med BDO, flere kommuner og partene i […]

Digital opplæring i hovedtariffavtalen!

Panel i opplæring for hovedavtalen

Endelig er den her – den digitale opplæringen om hovedavtalen! Denne har vært ettespurt! Denne opplæringen er nøkkelen for at vi alle skal forstå og samarbeide smartere når det gjelder kommunale tjenester. Opplæringen har fem deler, med topplederne fra hver forhandlingssammenslutning og KS sin arbeidslivsdirektør som guider. Her får du ikke bare fakta om hovedavtalen, […]

Hopp rett ned til innholdet