Ny medarbeider i DigiNordland: Trude!

Portrett av Trude Selnes

Vi er glade for å ønske Trude velkommen som vårt nyeste tilskudd til teamet. Med en imponerende bakgrunn innen prosjektledelse kommer hun til å bli en god ressurs for oss, og hele regionen.

Hva var det som motiverte deg til å søke på denne stillingen?

Jeg er opptatt av samfunnsutvikling og at alle får gode og solide tjenester uavhengig av hvor vi bor i landet eller hvilke forutsetninger vi har. Samtidig vet vi at det blir færre yrkesaktive til å gjennomføre oppgavene i årene som kommer. Ny teknologi, innovasjon og nye måter å løse komplekse samfunnsoppgaver på, blir viktige nøkler. Her ligger det store muligheter. Digi Nordland jobber for å bygge kompetanse og styrke samarbeidet mellom kommuner og på tvers av nivåer. Da var det særdeles lett å la seg engasjere.

Hva er din tidligere arbeidserfaring?

De siste 20 årene har jeg jobbet i Mattilsynet og har dermed fulgt en offentlig etat fra en stor sammenslåing i 2003/2004 til den innovative organisasjonen den er i dag. Det har vært en spennende reise og jeg har hatt mange ulike roller.

Utvikling og endring har vært en stor del av de oppdragene jeg har hatt, uavhengig av rolle. Jeg har arbeidet med utvikling av strategi, forretningsutvikling, endringsledelse og prosessledelse. Jeg er genuint opptatt av mennesket i systemene og å det å skape sammen. Jeg har også hatt lederroller innenfor styring og økonomi både i privat og offentlig sektor.

Hva ser du mest frem til å jobbe med i DigiNordland?

Jeg er jo ganske ny i gamet, likevel er det to perspektiver jeg vil trekke fram. Vi trenger å komme fra teoretiske modeller til praktisk gjennomføring av det digitale skiftet. Her kan jeg bidra med min kompetanse, fasilitering av prosesser og å legge til rette for samarbeid.

Vi trenger også å bidra til å videreutvikle fellesløsninger og metodikk sammen med KS. Det handler både om å bli mer ressurseffektive, samt og sikre kvalitet og sikkerhet. Svært mange kommuner strever med de samme spørsmålene og det er jo lite hensiktsmessig.

Hvordan ville du beskrive deg selv med tre ord?

Engasjert, fleksibel og ryddig

Med Trude på laget, ser fremtiden lys ut. Hennes kompetanse og engasjement er tydelig, og vi er overbevist om at hun vil gjøre en god jobb hos oss.

Trude i arbeidssituasjon

Ønsker du å komme i kontakt med Trude, eller andre ansatte i DigiNordland. Finner du vår kontaktinformasjon her.

Hopp rett ned til innholdet