Dialogmøte DigiHelsestasjon

skjermbilde av youtube-video

Den 07. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et informasjons-/dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelsestasjon.

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

I dialogmøtet får vi gleden av å møte Marit Øverengen og Ann Siri Rømo fra Værnesregionen. De har hatt en vellykket innføring av løsningen i fem kommuner. De sier litt om innføringsløpet, og hvordan løsningen fungerer i praksis. I tillegg snakker de om hvilke gevinster de ser av å ta i bruk løsningen.

Vi får også møte Ingeborg Berge fra KS. Hun forteller litt om innføring, kostnader, og hva som kommer videre i løsningen. 

Se opptak fra dialogmøtet her:

Hva er DigiHelstestajon?

DigiHelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Når kommunen tar i bruk DigiHelsestasjon kan innbyggerne:

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • se avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post

Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes også av fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten.

Bakgrunnen for DigiHelsestasjon

Utviklingen av DigiHelsestasjon er gjennomført som et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Samarbeidspartene er Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune og Haugesund kommune, KS, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse, og systemleverandører innenfor helsestasjonsområdet. Formålet med prosjektet har vært å etablere digitale innbyggertjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tjenestene er basert på erfaringene fra DigiHelse-prosjektet, samt fra andre utredninger og initiativ som DigiUng-utredningene;

DigiUng Del 1: Ungdomshelse i en digital verden 
DigiUng Del 2: Ungdomshelse i en digital verden – anbefalinger 

Har du spørsmål om DigiHelsestasjon? Kontakt oss!

Hopp rett ned til innholdet