NSM tilbyr populært sikkerhetskurs gratis

Illustrasjon av nettverk

Mange norske virksomheter trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som sikrer deres virksomhet og verdier. Det skal Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) bidra til. Kurs om grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et godt sted å begynne. Under nasjonal sikkerhetsmåned er kurset gratis. Kurset bidrar til å bygge både kompetanse og bedre sikkerhetsnivå i norske virksomheter. Det er relevant […]

Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Fjelltopper i Reine i Lofoten

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig […]

Åpne Data Hackathon

Grafisk bilde med teksten "Åpne Data Hackathon"

Har du lyst på en spennende utfordring? Bli med på hackathon!DigiNordland er med som bidragsyter og mentor på Åpne data hackathon den 20. – 21. oktober. Bodø Kommune, Engage centre og Artic Innovation Week Gnist inviterer til hackathon for å utforske innovativ bruk av åpne data. Hvordan kan vi bruke åpne data til å gjøre Bodø til […]