Vil du delta i en av de viktigste prosjektene innen sikkerhet? *OPPDATERT*

One-line figurer som illustrerer informasjonssikkerhet. En person sniker på skjermen til den andre

KS har nylig sikret 3 millioner kroner i skjønnsmidler og er nå i prosessen med å etablere et banebrytende prosjekt som vil definere fremtiden for sikkerhet i kommunal sektor. De søker nå etter to eksterne konsulenter som kan bidra til utviklingen av felles sikkerhetskrav, og vil gjerne invitere deg til å være en del av dette spennende initiativet.

Oppdatering:
Vi har nå fått to gode representanter som er med på vegne av DigiNordland.
Disse to er:
Bjørn Ragnar Larsen, IKT-sjef i Lofoten IKT
Ahmed Okasha, IT-sjef for Beiarn Kommune

Om prosjektet:

Dette prosjektet vil være en av de mest betydningsfulle initiativene innenfor sikkerhet i kommunal sektor høsten 2023. Vi samarbeider tett med DFØ (Direktoratet for økonomistyring), DigDir (Direktoratet for digitalisering og IKT), og NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) for å sikre at prosjektet er vellykket og fører til økt sikkerhet for alle kommuner.

Din rolle:

Vi søker nå etter dedikerte ressurser som kan bidra til prosjektet. Og vi som diginettverk er oppfordret til å nominere én til to sikkerhetseksperter som kan inngå som ressurser.

Dette er en fantastisk mulighet til å bidra til sektorens sikkerhet og dele din ekspertise.

Forventet engasjement:

Deltakelse vil kreve omtrent 6-8 møter av 2-6 timers varighet gjennom prosjektets løpetid. Vi har også midler tilgjengelige for å frikjøpe personer fra kommunene, så økonomi bør ikke være en hindring for deltakelse.

Vi oppfordrer alle interesserte parter til å sende inn en e-post til Celina Victoria Svaleng innen 28. september 2023.

Prosjektet er planlagt å starte 1. oktober 2023.

Dette er din sjanse til å gjøre en betydelig forskjell i sikkerheten til kommunal sektor. Vi ser frem til å samarbeide med deg og dine kollegaer for å styrke sikkerheten i vår sektor.

Hopp rett ned til innholdet