Fagleder informasjonssikkerhet og personvern søkes!

One-line figurer som illustrerer informasjonssikkerhet. En person sniker på skjermen til den andre

DigiNordland åpner en unik mulighet når vi nå søker etter fagleder innen informasjonssikkerhet og personvern. I denne nøkkelrollen vil du etablere og lede faggruppen innen dette spesialfeltet, og være bindeleddet for et effektivt samarbeid mellom alle kommunene i Nordland.

To roller

I denne rollen vil du få to nye hatter: Du vil som fagleder representere Nordland inn i KS sitt fagråd for informasjonssikkerhet og personvern, hvor du vil løfte relevante temaer av prinsipiell og strategisk betydning. I denne rollen vil du være ansvarlig for å koordinere og fremme kommunale interesser og behov ved å gi faglige innspill til nasjonale digitaliseringstiltak. Din ekspertise vil bidra til å forme prioriteringene innen nasjonale innsatser og digitalisering av tjenester innenfor ditt fagfelt.

I tillegg vil du være leder for DigiNordland sin faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern. Faggruppen er under opprettelse og trenger en dyktig og engasjert leder for å få nødvendig oppslutning. En kartleggingsfase viser at det er store forventninger, behov og ønsker fra nevnte faggruppe.

Illustrasjon viser organiseringen av KS sim samstyringsstruktur

Din profil

Kanskje er du kommunalleder, rådgiver eller jobbe med IKT i fylkeskommunen eller i en kommune i Nordland. Det viktigste er at du har god kjennskap til og lidenskap for informasjonssikkerhet og personvern i en kommunal kontekst. Vi forventer at du er i stand til å dykke dypt inn i nasjonale tiltak, inkludert utvikling av løsninger, strategiske veivalg, og prioriteringer innenfor ditt fagfelt.

Forventninger og ansvar

Som representant oppnevnes du for 2 år. Som fagleder forventes det at du er aktivt engasjert, og vi estimerer at arbeidet vil utgjøre minimum 20% stilling, men omfanget kan justeres etter eget ønske og behov.

Fra DigiNordland forventes det at du bruker nettverket og faggruppen aktivt, både til å spre informasjon, og til å formidle tilbakemeldinger inn til fagrådet. Du tillegges også rollen som leder for faggruppen og vil få nødvendig hjelp og ressurser til å etablere denne slik du mener det hensiktsmessig. Øvrige forventninger kan du lese mer om i KS sin artikkel «generelle forventninger til deg som representant».

DigiNordlands bidrag

DigiNordland arbeider med å etablere flere faggrupper som skal være en støttefunksjon for deg som fagleder. Vi har ansvaret for å prioritere og forvalte en regional portefølje for digitaliseringsprosjekter innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

I DigiNordland har vi flere representanter inn i de forskjellige fag- og prioriteringsutvalgene til KS, i tillegg til Digitaliseringsutvalget og KommIT-rådet. Sammen utgjør vi en viktig struktur for digitaliseringen av kommunal sektor i regionen, og jobber hver dag for det større samfunnsoppdraget med digitale og bærekraftige kommuner i Nordland.

Du vil være en viktig ressurs i dette arbeidet, og dine bidrag vil sette standarden for videre digitaliseringsarbeid i Nordland.

Illustrasjon av DigiNordland sine faggrupper og sammenheng mellom de

Fordelene ved å være fagleder

Som fagleder hos DigiNordland får du en enestående mulighet for personlig og faglig utvikling. Du vil få innsikt i nasjonale og lokale utviklingsprosesser, og være en nøkkelperson i digitaliseringsarbeidet i Nordland og nasjonalt.

Er du den vi søker?

Søknadsfristen er satt til 10. september. For spørsmål eller for å søke på stillingen, kan du kontakte Celina via e-post. Dersom det er flere passende kandidater, vil KS prioritere en representant.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Hopp rett ned til innholdet