Hopp til hovedinnhold

Innsatsområder

Kompetanseheving

Kompetanseheving står sentralt i den modningsprosessen som er nødvendig i digitale transformasjoner. Kompetansehevingen retter seg generelt mot menneskene som utgjør de involverte organisasjonene. Spesielt også mot mennesker som skal ta gode strategiske valg i digitale transformasjoner.

Aktiviteter i innsatsområdet er: kompetansekartlegging, opprettelse av kursportal, porteføljestyring, behovsforståelse, samt etablering og strukturering av samhandlingsarenaer.

Informasjonsarbeid

Et nødvendig ledd i prosjektet er god informasjon. Det vil derfor være et dedikert innsatsområdet knyttet til informasjonsarbeid. For å sikre en god samstyring i nettverket er det viktig at både informasjon og kommunikasjon blir godt strukturert. Informasjonsflyten skal ikke bare være god internt i nettverket, men også utad til regionalt og nasjonalt hold. I tillegg er den eksterne kommunikasjonen til innbyggere viktig, samt å opprette flater for tosidig kommunikasjon mot publikum.

Eksempler på aktiviteter og prosjektområder som faller inn under dette innsatsområdet er: nettverksbygging, innbyggerinvolvering, erfaringsutveksling og etablering av nye kommunikasjonsflater.

Rådgivning i prosesser

Digitaliseringsarbeid består av mange prosesser; kartleggingen av disse og deretter optimalisering. Noe av det planlagte arbeidet som DigiNordland som prosjekt vil etterstrebe som et innsatsområde går på nettopp rådgivningen i prosessarbeid. Det kan være mange forskjellige vinklinger og behov knyttet til dette.

Eksempler er å avdekke organisatoriske flaskehalser, manuelle arbeidsprosesser, og innlemming av lean arbeidsmetodikk.

Andre områder som går inn i dette innsatsområdet er: prosessforbedring, organisatorisk forbedring, digitalt fundament (infrastruktur), anskaffelser, leverandørstyring og informasjonssikkerhet.

Nasjonale fellesløsninger

De nasjonale fellesløsningene er i seg selv ikke et innsatsområde, men et vesentlig virkemiddel og utfordringsområde som står sentralt i prosjektet. Arbeid med utfordringer, behovskartlegginger, og rådgivning knyttet til implementeringen av de nasjonale fellesløsningene antas å oppta en god del av prosjektkapasiteten.

Personvernvilkår

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.