Innsatsområder

Kompetanseheving

Kompetansehevingen retter seg generelt mot menneskene som utgjør de involverte organisasjonene.

Rådgivning i prosesser

Digitaliseringsarbeid består av mange prosesser; kartleggingen av disse og deretter optimalisering.

Nasjonale fellesløsninger

Dette vil si arbeid med utfordringer, behovskartlegginger, og rådgivning knyttet til implementeringen.

Informasjonsarbeid

For å sikre en god samstyring i nettverket er det viktig at både informasjon og kommunikasjon blir godt strukturert.

Hopp rett ned til innholdet