NSM tilbyr populært sikkerhetskurs gratis

Illustrasjon av nettverk

Mange norske virksomheter trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som sikrer deres virksomhet og verdier. Det skal Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) bidra til. Kurs om grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et godt sted å begynne. Under nasjonal sikkerhetsmåned er kurset gratis.

Kurset bidrar til å bygge både kompetanse og bedre sikkerhetsnivå i norske virksomheter. Det er relevant for private som offentlige aktører. Grunnprinsippene for IKT-sikkerhet gir råd for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenester mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.

Digitale samfunn

Digitaliseringen av Norge gir digitale tjenester, bidrar til innovasjon og økt effektivisering. Men medaljen har også en bakside i form av nye sårbarheter, avhengigheter og risiko for at systemer, tjenester og informasjon blir misbrukt. 

Små og mellomstore bedrifter er ofte en del av en leverandørkjede. Digitale angrep mot én virksomhet i kjeden kan derfor få store ringvirkninger. Konsekvensene er mange, fra stans i drift og leveranser, tapt tillit og store økonomiske tap for bedriften, og i verste fall utfordringer for nasjonal sikkerhet.

Konsekvensene av cyberoperasjoner blir stadig mer alvorlige, og derfor haster det mer enn tidligere å implementere risikoreduserende tiltak. Forebyggende sikkerhetsarbeid reduserer digital risiko, og gjør virksomheter i bedre stand til å håndtere cyberangrep.  

Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge er en del av den europeiske sikkerhetsmåneden. Målet er å øke kunnskap, bevissthet og engasjement rundt digital sikkerhet i virksomheter som i befolkningen.

Slik får du kurset gratis

  • Opprett ny bruker. Husk å oppgi din virksomhet som arbeidsgiver. Har du deltatt på kurs fra NSM tidligere, kan du logge på med eksisterende bruker.
  • Det er ingen begrensning i antall personer som kan melde seg på fra én virksomhet, men hver enkelt må opprette en egen bruker.
  • Alle som fullfører kurset, får kursbevis. Husk å laste det ned med en gang, da det ikke lenger vil være tilgjengelig når gratiskurset tas ned etter oktober.
     
  • NB! Det ordinære kurset som er tilgjengelig via NSMs kursportal, er ikke gratis.  Bruk derfor lenken over for å komme inn på gratiskurset. I læringsportalen er kurset merket med «Sikkerhetsmåneden 2022».
  • Spørsmål? Ta kontakt med kurs@nsm.no

 

Hopp rett ned til innholdet