Bredbåndsseminar med Nordland Fylkeskommune

vei i lofoten

God bredbåndsdekning er en sentral faktor i samfunnsutviklingen, og områder uten god dekning mister lett nødvendig attraktivitet både fra næringsliv og husholdninger.  Nordland har den svakeste bredbåndsdekningen i landet, og det er nødvendig med aktiv handling for å nå regjeringens mål om 100% bredbåndsdekning innen utgangen av 2025. På seminaret 25. september vil vi sette […]

Hva kan du forvente fra en SOC?

overvåkning

Alle snakker om SOC, men hva er en SOC, hvordan fungerer den og hva kan du forvente?nLogic inviterer til webinar fredag 11. november, kl. 09:30-10:15. Webinaret setter søkelys på viktigheten Security Operations Center og hva SOC sin rolle i IT-avdelingen er. Med et sikkerhetsbilde som er i kontinuerlig endring og nye sikkerhetstrusler som oppstår raskere en noen […]

Fagsamling informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

DigiNordland har gleden av å invitere alle kommunene i Nordland til fagsamling om informasjonssikkerhet og personvern.  På samlingen vil det bli et variert faglig innhold med flere eksterne innlegg, i tillegg til gruppediskusjoner og workshop.  Samlingen foregår fysisk i Bodø ved KRAFT bærekraftssenter i Tolder Holmers vei 4, 8003 Bodø. Arrangementet foregår fra kl. 11.00 den […]

Innspillsmøte informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er forutsetninger for å kunne levere gode og sikre digitale innbyggertjenester. Dataangrep kan i ytterste konsekvens medføre stans i kommunens tjenesteleveranse, sensitive data på avveie og brudd på personvernet til våre innbyggere. DigiNordland ønsker å etablere en faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern for å legge til rette for økt samordning og […]

Fagdag om informasjonssikkerhet for oppvekst

Grafikk som illustrerer SkoleSec-prosjekt

Porsgrunnskolen og DigiTV (Digi Telemark og Vestfold) inviterer til nasjonal fagdag 2. juni! Porsgrunnskolen arrangerer webinar om dette viktige temaet. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling – men viktigst av alt, konkret arbeid for egen skole og kommune!  Det vil si at du/dere etter økten skal sitte igjen med utkast til et handlingsprogram for fremtidig arbeid for […]

Åpne Data Hackathon

Grafisk bilde med teksten "Åpne Data Hackathon"

Bodø Kommune, Engage centre og Artic Innovation Week Gnist inviterer til hackathon for å utforske innovativ bruk av åpne data. Hvordan kan vi bruke åpne data til å gjøre Bodø til et enda bedre sted? Hvordan kan Bodø Kommune og andre aktuelle aktører dele data på en måte som gjør det lett å bruke? Hvordan kan næringslivet bruke […]

Hopp rett ned til innholdet