Innspillsmøte informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er forutsetninger for å kunne levere gode og sikre digitale innbyggertjenester. Dataangrep kan i ytterste konsekvens medføre stans i kommunens tjenesteleveranse, sensitive data på avveie og brudd på personvernet til våre innbyggere.

DigiNordland ønsker å etablere en faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern for å legge til rette for økt samordning og samarbeid i regionen. Det er også et ønske å gjenspeile den nasjonale samstyringsstrukturen, der det blant annet er etablert et eget fagråd for informasjonssikkerhet og personvern.

Det pågår også en rekke nasjonale prosjekter og prosesser, blant annet:

 • NPISK Nasjonalt program for IKT-sikkerhet (KDD, KS og andre samarbeidspartnere)
 • RTD – Rammeverk for trygg digitalisering (KS)
 • FoU – Adferdsnorm for informasjonssikkerhet og personvern (KS)
 • SkoleSec-prosjektet (KS og Udir)

Velkommen til å delta på et kort innspillsmøte til prosessen, og synliggjøre hvilke behov og idéer som finnes for en felles innsats på området. Bidragene fra innspillsmøte vil være retningsgivende i det videre etableringsarbeidet.

Hvilke samarbeid/oppgaver er interessante for din kommune? Er det for eksempel:

 • Mulighet for teknisk støtte rundt informasjonssikkerhet
 • Rutiner ved uønskede hendelser
 • Kompetansenettverk på IT-sikkerhet
 • Bevisstgjøringsarbeid rundt gode interne sikkerhetsrutiner
 • Samarbeid rundt personvernsspørsmål
 • Erfaringsutveksling på arbeid med DPIA
 • Helt andre ting?

Det blir et digitalt møte 06. september kl. 13.00 – 14.00 på Teams.

Meld deg på i dag og videresend til dine kolleger!

Ta kontakt om du har spørsmål eller innspill.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår.
Ved å trykke «Godta» samtykker du i bruken av slike teknologier.

Hopp rett ned til innholdet