Innspillsmøte informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er forutsetninger for å kunne levere gode og sikre digitale innbyggertjenester. Dataangrep kan i ytterste konsekvens medføre stans i kommunens tjenesteleveranse, sensitive data på avveie og brudd på personvernet til våre innbyggere.

DigiNordland ønsker å etablere en faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern for å legge til rette for økt samordning og samarbeid i regionen. Det er også et ønske å gjenspeile den nasjonale samstyringsstrukturen, der det blant annet er etablert et eget fagråd for informasjonssikkerhet og personvern.

Det pågår også en rekke nasjonale prosjekter og prosesser, blant annet:

 • NPISK Nasjonalt program for IKT-sikkerhet (KDD, KS og andre samarbeidspartnere)
 • RTD – Rammeverk for trygg digitalisering (KS)
 • FoU – Adferdsnorm for informasjonssikkerhet og personvern (KS)
 • SkoleSec-prosjektet (KS og Udir)

Velkommen til å delta på et kort innspillsmøte til prosessen, og synliggjøre hvilke behov og idéer som finnes for en felles innsats på området. Bidragene fra innspillsmøte vil være retningsgivende i det videre etableringsarbeidet.

Hvilke samarbeid/oppgaver er interessante for din kommune? Er det for eksempel:

 • Mulighet for teknisk støtte rundt informasjonssikkerhet
 • Rutiner ved uønskede hendelser
 • Kompetansenettverk på IT-sikkerhet
 • Bevisstgjøringsarbeid rundt gode interne sikkerhetsrutiner
 • Samarbeid rundt personvernsspørsmål
 • Erfaringsutveksling på arbeid med DPIA
 • Helt andre ting?

Det blir et digitalt møte 06. september kl. 13.00 – 14.00 på Teams.

Meld deg på i dag og videresend til dine kolleger!

Ta kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Hopp rett ned til innholdet