Hva kan du forvente fra en SOC?

overvåkning

Alle snakker om SOC, men hva er en SOC, hvordan fungerer den og hva kan du forvente?
nLogic inviterer til webinar fredag 11. november, kl. 09:30-10:15.

Webinaret setter søkelys på viktigheten Security Operations Center og hva SOC sin rolle i IT-avdelingen er. Med et sikkerhetsbilde som er i kontinuerlig endring og nye sikkerhetstrusler som oppstår raskere en noen gang, så har IT sikkerhet aldri vært viktigere.

I løpet av 45 min vil du lære mer om:

  • Hva bør en SOC kunne (teknologi og løsning)
  • Hvilke forventninger burde IT-avdelingen ha til en SOC-tjeneste.
  • Hvordan SOC beskytter din data og endepunkter.
  • Tips for anskaffelse av SOC leverandør.

Webinaret passer for IT-ledelse, IT-teknisk og innkjøp i alle typer selskaper.

Målet vårt her er å dele informasjon og erfaringer. 
Vi har sett at det er et stort behov for informasjon om hvordan en SOC-tjeneste fungerer, samt hvordan man kan gå frem ved anskaffelse. 

Vårt ønske med dette webinar er å dele erfaringer. Ikke minst fra kommunal sektor, som vi har jobbet mye med. 

Overvåkning og SOC-tjenester er noe som mange står overfor å anskaffe for første gang og det reiser en del spørsmål. Teknologi er viktig, men her griper anskaffelsen også inn i risikoarbeidet i kommunen, samt personvernombud må forholde seg til dette. Alt dette blir tema webinaret. Dypden blir selvsagt litt begrenset i et webinar, men vi kommer disse tema og deler info, tips og erfaringer.

– Lau Sørensen, nlogic

Hopp rett ned til innholdet