Bredbåndsseminar med Nordland Fylkeskommune

vei i lofoten

God bredbåndsdekning er en sentral faktor i samfunnsutviklingen, og områder uten god dekning mister lett nødvendig attraktivitet både fra næringsliv og husholdninger.  Nordland har den svakeste bredbåndsdekningen i landet, og det er nødvendig med aktiv handling for å nå regjeringens mål om 100% bredbåndsdekning innen utgangen av 2025.

På seminaret 25. september vil vi sette problemstillingene inn i et overordnet perspektiv, men også gi konkret kunnskap til videre arbeid. Nkom, NHO, KS og telekomaktører vil være aktive bidragsytere innenfor ulike temaer.

Program for dagen

Velkommen til seminar Kort velkomst og innledning fra Nordland fylkeskommune 
Gigabitsamfunnet Hvorfor er dette viktig og hvordan komme videre mot målet, NHO, KS 
Utfordringer og løsninger på veien mot målet Innlegg fra en næringspark/ bedrift i fylket. 
Status bredbåndsdekning i Nordland og utvikling i kommunene de siste årene Analyse av bredbåndsdekningen i Nordland /Nkom  Nordlandsrapporten, status og tiltak Nkom  Offentlige støtteordninger Nkom  Refleksjoner fra NHO og KS 
Mobildekning og hvordan mobilteknologien kan utfylle kablede nett Kort gjennomgang av 5G teknologi og mulig bruk, Nkom 
Hva med Lavbanesatellitt i Nord Norge? Kort gjennomgang av satellitteknologi og mulig bruk, Nkom 
Ekomportalen, innplassering av utstyr og bærekraft Formelle krav og eksempler på gode effekter, Nkom  Oppfølging som vil skje frem mot 2024 
Hvordan når vi sammen 100% dekning på 100Mbit/s? Nkom, kommune, fylkeskommunen og bredbåndsutbyggere 
Paneldebatt – Hvorfor er dette så vanskelig? Fylkeskommunen, telekomaktør, KS, KDD/Nkom 
Oppsummering og avslutning KDD/Nkom og Fylkeskommunen 

Seminaret er ment for Kommunedirektører/ordførere, kommunale kontaktpersoner for bredbåndsutbyggingen og telekomaktører.

Kontaktperson i Nordland fylkeskommune:

Svein Tosbotn
Rådgiver bredbånd
svetos@nfk.no

Hopp rett ned til innholdet