Stans for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

velferdsteknologi

Direktoratet for e-helse kunngjorde tidligere i september at kommuner som ennå ikke er koblet til Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) kan ikke koble seg på den nasjonale løsningen før ny modell for finansering er etablert. VKP håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer og er en svært etterspurt tjeneste i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet stoppet overføring […]

Åpne Data Hackathon

Grafisk bilde med teksten "Åpne Data Hackathon"

Har du lyst på en spennende utfordring? Bli med på hackathon!DigiNordland er med som bidragsyter og mentor på Åpne data hackathon den 20. – 21. oktober. Bodø Kommune, Engage centre og Artic Innovation Week Gnist inviterer til hackathon for å utforske innovativ bruk av åpne data. Hvordan kan vi bruke åpne data til å gjøre Bodø til […]