Helseinnovasjonsuka

For tredje gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 23-27 september. Vi i eHelse Nord gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en egen dag under Helseinnovasjonsuka. Vi i eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjenester» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder […]

24.mai kl. 09-11: Digitalt informasjonsmøte om fellesprosesser i DigiBarnevern i Nordland

Større effekt sammen: Bli med på felles prosesser med DigiBarnevern i Nordland  Prosjektet DigiBarnevern i Nordland inviterer til et digitalt informasjonsmøte for alle kommuner i Nordland 24. mai kl 09-11. Møtet vil handle om felles prosesser som kommunene inviteres til å bli med på og er åpent for alle. «BFK-løftet” (Barnevernsfaglig Kvalitetssystem) – med deltakelse […]

Helhetlig tjenestemodell- Felles innføringsløp for kommuner

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Landsomfattende tilsyn tilknyttet elektronisk medisineringsstøtte

eHelse Nord

Statsforvalterne i de ulike regionene vil i løpet av 2024 gjennomføre landsomfattende tilsyn med tildeling og bruk av elektronisk medisineringsstøtte til personer over 65 år som bor hjemme. Hvilke kommuner det gjelder som omfattes av tilsynet finnes her I anledning landsomfattende tilsyn har det kommer en del henvendelser fra kommuner til Kommunenettverk for velferdsteknologi og […]

Helseinnovasjonsuka i Bodø

Helseinnovasjonsuka er ei uke for alle som er opptatt av helse, digitalisering og innovasjon. Ønsker du litt faglig påfyll?

Første temamøte gjennomført!

temamøte webinar på pc og kaffekopp

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging arrangerte denne uken et første temamøte i regi av eHelse Nord. Tema for møtet var endringsledelse. Godt oppmøte Til å være vårt aller første temamøte ble vi ganske overveldet når vi så at hele 160 ansatte fra Nordland, Troms og Finnmark meldte seg på. Vi ønsker å takke alle […]

Vil du være Nordlands representant for teknisk sektor?

Illustrasjon med one-line-figur av mennesker på byggeplass

KS har opprettet et fag- og prioriteringsutvalg for plan, bygg og geodata. Nordland har per dags dato ingen representant inn i utvalget.  Derfor prøver vi nå med utlysning til alle kommunene i Nordland. Dette gjør FPU plan, bygg og geodata Fag- og prioriteringsutvalget skal samordne og fremme kommunale interesser og behov gjennom å gi innspill […]

Hopp rett ned til innholdet