Dialogmøte DigiHelse

skjermbilde av youtube

Den 21. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelse. Hva er DigiHelse? DigiHelse gjør at brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell via helsenorge.no. De ansatte i kommunen betjener DigiHelse i sitt eget journalsystem. På disse nettsidene beskrives løsningen og hvordan dere kan ta den i […]

Nytt veikart for plan, bygg og geodata

vei i lofoten

Det pågår en betydelig satsning på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata i både kommunal ogstatlig regi. Arbeidet har som målsetning å bidra til en mer brukerorientert ogeffektiv offentlig forvaltning. Digitaliseringsarbeidet er organisert i en rekke prosjekter i regi av KDD,DiBK, Kartverket, SSB og KS. Selv om det er et godt samarbeid mellom stat og […]

Dialogmøte DigiHelsestasjon

skjermbilde av youtube-video

Den 07. september inviterte KS e-Komp Nord alle helsestasjoner i Nord til et informasjons-/dialogmøte vedrørende løsningen DigiHelsestasjon. DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. I dialogmøtet får vi […]

DigiBarnevern webinar

skjermbilde av youtubevideo

Opptak av DigiBarnevern webinaret som KS arrangerte 1. september er tilgjengelig. Få vite om nye muligheter som kommunene må planlegge for fremover. Bufdir og kommunal sektor har gjennom DigiBarnevern-prosjektet samarbeidet for å få bedre digitale verktøy i det kommunale barnevernet. Leverandørmarkedet har samtidig utviklet nye fagsystemer, og tilbyr nå forbedret støtte i det daglige arbeidet […]

Fiks brukermøter

skjermbilde av brukermøte

Fiks-plattformen er en sentral felles tjenesteplattform for norske kommuner og fylkeskommuner. Plattformen består av felleskomponenter og digitale tjenester og gir leverandørene et rammeverk de kan forholde seg til som standard for kommunesektoren, noe som igjen understøtter deres mulighet til å skalere og gjenbruke løsninger mellom kommuner.  Medlemsforankring i forvaltningen av fellesløsninger i Fiks-plattformen skjer gjennom […]

Informasjon om DigiBarnevern – Juli 2022

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Diginettverkene erfarer økende etterspørsel etter informasjon om hvilke konsekvenser leveransene i DigiBarnevern får for kommunene, og ser at det her er hensiktsmessig og ressursbesparende med samarbeid på tvers av regionene, og i tett samarbeid med KS. BUFdir har gjennom en avtale med KS gitt oppdrag om å legge til rette for at kommunene får økt […]

Opptak av informasjonsmøte

Informasjonsmøte forside

Den 20. mai 2022 holdt DigiNordland et digitalt informasjonsmøte om hva som er nytt på digitaliseringsfronten i år. Webinaret tok utgangspunkt i blant annet skrivene fra Kommunal- og distriktsdepartmentet (KDD); kommunebrevet og digitaliseringsrundskrivet 2022. Agenda DigiNordland og våre satsningsområder Livshendelsene Pågående prosjekt og tiltak Hva treffer oss i 2022-23 Nye digitaliseringstiltak 2022 Vi gjorde et […]

Informasjon om DigiBarnevern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Det er for tiden mange spørsmål og forvirring rundt tema DigiBarnevern. Vi har derfor samlet den informasjonen vi sitter på og legger her frem en orientering om status i prosjektet for DigiBarnevern. OBS! Informasjonen er kvalitetssikret av digitaliseringsnettverkene sin arbeidsgruppe på DigiBarnevern og spesialrådgiver i KS, Roy Bøhmer. Hva er DigiBarnevern? I nettverket DigiNordland er […]

Tilskuddsøknad digital hjemmeoppfølging

velferdsteknologi

Helsefellesskap for Lofoten, Vesterålen og Salten har besluttet at det skal søkes på tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddet skal benyttes til implementeringen av tjenester knyttet til digital hjemmeoppfølging. Bodø kommune står som hovedsøker i denne sammenheng, men har behov for medsøkere. Vi trenger derfor at kommunene i Nordland melder sin interesse for å bli med på […]

Samarbeid med dyktige studenter

DigiNordland og DigiTrøndelag har våren 2022 samarbeidet som oppdragsgiver for studenter ved ODA-programmet på NTNU. 6. mai presenterte studentene sine foreløpige forskningsresultat ved universitetet i Trondheim. Spennende tema Digitaliseringen av offentlig sektor er viktig tematikk på masterstudiet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODA) ved NTNU. Studieprogrammet hadde oppstart høsten 2021. Både DigiNordland og DigiTrøndelag […]