Tilskuddsøknad digital hjemmeoppfølging

Helsefellesskap for Lofoten, Vesterålen og Salten har besluttet at det skal søkes på tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddet skal benyttes til implementeringen av tjenester knyttet til digital hjemmeoppfølging. Bodø kommune står som hovedsøker i denne sammenheng, men har behov for medsøkere. Vi trenger derfor at kommunene i Nordland melder sin interesse for å bli med på […]

Samarbeid med dyktige studenter

DigiNordland og DigiTrøndelag har våren 2022 samarbeidet som oppdragsgiver for studenter ved ODA-programmet på NTNU. 6. mai presenterte studentene sine foreløpige forskningsresultat ved universitetet i Trondheim. Spennende tema Digitaliseringen av offentlig sektor er viktig tematikk på masterstudiet i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (ODA) ved NTNU. Studieprogrammet hadde oppstart høsten 2021. Både DigiNordland og DigiTrøndelag […]

Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig […]

Etablering av eHelse Nord

En gjeng leger i uniform som går i en gang. Foto

Etablering av faggruppa «eHelse Nord» er et pågående arbeid i samarbeid med Digi Troms og Finnmark. Basert på etablerte struktur i de øvrige nasjonale digitaliseringsnettverkene, samt det økte ansvar tilegnet denne strukturen fra nasjonalt hold, ser vi det nødvendig å etablere samlet faggruppe på området for e-helse. Det er også en formening om at det […]

Opptak fagmøte RPA og AI

Skjermbilde av en presentasjon om robotisering av DigiNordland

Fikk du ikke med deg fagmøtet den 09.03.22 om RPA og AI? Vi tok opp møtet så du kan se det når det passer deg, kanskje vil du dele med dine kolleger? Github-siden med koden til roboten som nevnes i presentasjonen finner du her Skulle du ha noen spørsmål til de som presenterte? Ikke nøl […]

Fagmøte om robotisering (RPA) og kunstig intelligens (AI)

Nærbilde av en robot med en skjerm på. Foto

DigiNordland drar i gang en serie med fagmøter som direkte svar på kompetansebehovet på digitalisering i offentlig sektor. I disse fagmøtene vil dere få høre konkrete eksempler og erfaringer fra kommuner og fagspesialisert på ulike teknologier, metoder og fagområder. Møtene er ment for kommunalt ansatte, men invitasjonen ligger åpent for de som ønsker å delta. […]

Kartlegging av nasjonale fellesløsninger i Nordland

Skjermbilde av et kontaktskjema for DigiNordland

DigiNordland sender i dag ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av nasjonale fellesløsninger i samtlige kommuner i Nordland.Undersøkelsen sendes til alle 41 Nordlandskommuner sine postmottak, samt til støttespillerne i eksisterende regionale digitaliseringsnettverk. Frist for å svare på undersøkelsen settes til fredag 10. desember klokken 16.00.Skjemaet vil stå åpent også etter dette tidspunkt, men svar […]