Helseinnovasjonsuka i Bodø

Helseinnovasjonsuka er ei uke for alle som er opptatt av helse, digitalisering og innovasjon. Ønsker du litt faglig påfyll?

Påmelding kompetanseløftet

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Det å styrke den digitale kompetansen, er en viktig del av DigiNordland sin strategi og daglig arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler den digitale kompetansen. For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske, som f.eks. prosessforbedring, gevinstrealisering og […]

Ny leder for faggruppe teknisk

Fotografi av Morten Andre Karlsen, leder for faggruppe teknisk

DigiNordland har valgt Morten Andre Karlsen som representant for teknisk fagområde. Morten jobber for tiden i Vevelstad kommune på Helgeland. Bakgrunnen for valget er å sikre at Nordland får en representant i KS’ fag- og prioriteringsutvalg (FPU) for plan, bygg og geodata. FPU er et rådgivende organ som gir innspill og råd til nasjonale digitaliseringstiltak […]

Hvordan kan Kjernejournal øke pasientsikkerheten?

Kjernejorunal sin logo Stor KJ i en blå sirkel.

Kjernejournal breddes nå i kommunal pleie- og omsorgstjeneste og i den forbindelse har KS eKomp Nord arrangert et webinar om hvordan bruk av Kjernejournal kan øke pasientsikkerheten. I webinaret deles erfaringer om klinisk nytteverdi i kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Innføring av Kjernejournal er en av de prioriterte innføringsaktivitetene KS har anbefalt kommunene å ta i […]

Bli med på felles innføring av Kobo

Bilde med teksten "Kobo - et digitalt system for kommunale boliger" og illustrasjon av boliger i klynge

Digitaliseringsnettverkene og Husbanken inviterer nå alle kommuner i Nordland til å delta på felles innføringsløp av løsningen Kobo. Pulje to starter opp 12. april, men det er fortsatt mulig å bli med. Hva er Kobo? Kobo er et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og norske kommuner, og gir kommunene et enklere system for administrasjon av kommunale […]

Erfaringsdeling på teams?

sykepleier datamaskin

Som nettverkskoordinator for Velferdsteknologi og Digital Hjemmeoppfølging har vi etablert et Teams-område for kommunene i Nordland for å erfaringsdeling innenfor Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging. Vi ønsker at alle som blir medlemmer av Teams-området selv deler aktivt prosedyrer, presentasjoner, opplæringsmateriell og nyttige linker. Her er det bare fantasien som setter en stopper 😉 For at vi […]

Første temamøte gjennomført!

temamøte webinar på pc og kaffekopp

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging arrangerte denne uken et første temamøte i regi av eHelse Nord. Tema for møtet var endringsledelse. Godt oppmøte Til å være vårt aller første temamøte ble vi ganske overveldet når vi så at hele 160 ansatte fra Nordland, Troms og Finnmark meldte seg på. Vi ønsker å takke alle […]