Kartlegging av DigiBarnervern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Digitaliseringsnettverkene og arbeidsgruppen som samarbeider om DigiBarnevern gjennomfører en kartlegging for status og ønsker fra kommunene. Målet med kartleggingen er å finne ut hvor langt kommunene har kommet i sitt arbeide, hva vi kan dele og hva vi kan gjøre sammen.  Det var utrykket et ønske om felles workshops og deling av maler og andre […]

Informasjon om universell utforming

Mann med tilgjengelighetserklæring

Arbeidet med universell utforming har pågått en stund i offentlig sektor. I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på alle sine nettsteder innen 1.februar 2023. Diginettverkene med DigiViken og IKTOrkidé har vært i front på å dele informasjon i form av webinarer på dette arbeidet. […]

Etablering av Programrådet

Fyrtårn

Arbeidet med digitalisering ut mot 41 kommuner fordelt på 5 regioner, byr på mange utfordringer. En av utfordringene som virkelig utmerker seg er behovet for gode mekanismer for kommunikasjon ut til enkeltkommuner. Den 11. oktober 2022 avholdt DigiNordland et møte med et utvalg ressurspersoner fra Vesterålen, Salten, Ofoten, Helgeland, Lofoten og KS Nordland. DigiNordland la […]

OU-finansiert lederopplæring

Lederopplæring

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med en ekstern aktør: Telemark Kompetanse God ledelse handler om flere forhold. Noen av disse er å tilrettelegge for mestring og motivasjon. I tillegg skal ledere bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse. Akkurat som ansatte har sine opplæringsbehov, trenger også ledere jevnlig påfyll […]

Midlertidig pause i nettverksmøter

Illustrasjon av nettverk

DigiNordland har i hele 2022 hatt en gjentagende møteserie med åpne møter for alle interesserte. Møtene har hatt ulik tematikk og innholdet i de digitale møtene har vært både presentasjoner og gruppearbeid. Nå ser vi oss dessverre nødt til å pause serien med nettverksmøter av ulike årsaker. Tilbakemeldingene fra deltakere har stort sett vært positive. […]

Kartlegging av kjernejournal

sykepleier bruker kjernejournal

DigiNordland og faggruppen eHelse Nord gjennomfører nå en kartlegging av hvilke kommuner som har og ikke har tatt i bruk kjernejournal. Undersøkelsen gjøres for å best mulig kunne bistå kommunene i arbeidet med innføring av kjernejournal, og å ta i bruk løsningens fulle potensial. Det er derfor et stort ønske om at samtlige kommuner i […]

Bønder og veterinærer søkes!

Sauebonde ute i tåke

Digitale Helgeland ønsker å komme i kontakt med bønder og veterinærer til samarbeidsprosjekt. Jobber du som veterinær og har ditt hovedfelt innen produksjonsdyr? Er du bonde og eier din egen gård med husdyrproduksjon? Kanskje du har vært veterinær eller bonde før, eller er under utdanning? Du er herved invitert til en hyggelig prat! Våren 2023 skal […]

Interesse for Kompetanseløftet i Nordland

Lederopplæring

Det å styrke den digitale kompetansen, er en viktig del av DigiNordland sin strategi og daglig arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler den digitale kompetansen. For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske, som f.eks. prosessforbedring, gevinstrealisering og […]

Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

vei i lofoten

KS markerer FN-dagen 24. oktober med å lansere et bærekraftskurs, som blir gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner. Det digitale bærekraftskurset ble i utgangspunktet utviklet av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO for Viken fylkeskommune. Det er en tilpasset, nasjonal versjon som nå er tilgjengelig på KS sin e-læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner. Målet er å […]