Temamøte – velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte som omhandler prosjektet velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser (BUV). Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord.

For å presentere temaet har vi fått bistand fra prosjektleder for BUV spredningsprosjekt fra helsedirektoratet Else Kristin Tobiassen. I tillegg vil prosjektleder fra Tana kommune Elin Johannessen presentere noen om deres erfaringer fra prosjektet.

Målgruppe for temamøte er ledere, helsepersonell i klinisk arbeid og prosjektledere innenfor velferdsteknologi.

Hopp rett ned til innholdet