Temamøte – Kjernejournal

Kjernejournal

Velkommen til temamøte om Kjernejournal. Dette temamøtet arrangeres i regi av eHelse Nord.

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientens helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Vi vil fokusere på nasjonalt innføringsløp av Kjernejournal og få høre eksempler på praktisk bruk i kommunehelsetjenesten.

Temamøtet er gratis.

Hopp rett ned til innholdet