Temamøte – Digitalt tilsyn for hjemmebaserte tjenester

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Digitalt tilsyn for hjemmebaserte tjenester. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord.

Tema møtet denne gangen omhandler Digitalt tilsyn for hjemmebaserte tjenester. Siden digitalt tilsyn varierer en del i hvordan det brukes, har vi valgt å ha to temamøter som omhandler temaet, ett for institusjon/bofellesskap (Temamøte i februar) og ett for hjemmebaserte tjeneste (som blir Temamøte for mars).

Temamøtet er gratis

Hopp rett ned til innholdet