Temamøte – Digitalt tilsyn i institusjon

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Digitalt tilsyn på sykehjem og Helsehus. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord.

Tema møtet denne gangen omhandler Digitalt tilsyn. Siden digitalt tilsyn varierer en del i hvordan det brukes, har vi valgt å ha to temamøter som omhandler temaet, ett for sykehjem og Helsehus og ett for hjemmebaserte tjeneste (som blir Temamøte for mars).

Temamøtet er gratis

Hopp rett ned til innholdet