Temamøte – Digital hjemmeoppfølging

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Digital hjemmeoppfølging. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord.

Tema møtet denne gangen omhandler Digital hjemmeoppfølging. Siden digital hjemmeoppfølging varierer en del i hvordan det brukes, vil man få presentert forskjellige modeller og prosjekt

Temamøtet er gratis

Hopp rett ned til innholdet