Status på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Nordland

Velferdsteknologi og informasjonsflyt

KS nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging inviterer til gjennomgang av status på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Nordland.

I november og desember 2023 har det vært gjennomført en kartlegging i Nordland på hvilke teknologier, og antall tjenestemottakere med teknologi. Det ble også etterspurt hvilke områder/temaer kommunene trenger bistand på og ønskede fokusområder fremover. Svarprosenten er 100 på kartleggingen. En god oppslutning med andre ord. I den anledning er det ønskelig å presenterer resultatet, samt en presentasjon av planlagte aktiviteter.

Målgruppe for arrangementet er kommunedirektører, ledere og ressurspersoner.

Har du spørsmål eller ønsker din kommune erfaringsdeling eller veiledning, ta kontakt med dine Nettverkskoordinatorer.

Hopp rett ned til innholdet