Temamøte – Lovverk med Statsforvalteren

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Lovverk med Statsforvalteren. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord.

Temamøtet omhandler Lovverk som benyttes ved bruk av velferdsteknologi. Dette både for pasienter som er samtykkekompetente og for pasienter som ikke har samtykkekompetanse.

Det er viktig at kommunene har et bevist forhold til Lovverket når de tar i bruk velferdsteknologi. Slik at bruk av teknologi benyttes på riktig grunnlag.

For å presentere temaet har vi fått bistand fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Målgruppe for temamøte er ledere, helsepersonell i klinisk arbeid og prosjektledere innenfor velferdsteknologi.

Hopp rett ned til innholdet