Ordliste digitalisering

Kunstig virkelighet – Teknologi som kobler sammen en virtuell verden med virkeligheten.

Eksempel: Hologram

Gjøre manuelle oppgaver automatisk uten behov for menneskelig utførsel ved hjelp av for eksempel en datamaskin eller programvare som RPA.
Robot som kan svare og veilede mennesker på chat.
En digital tvilling av et rom, by eller bygning som kan visualiseres og legge på ulik data og informasjon

Å koble sammen data fra ulike kilder for å enklere gjøre det tilgjengelig for brukere.

Benytte data og teknologi for å gjøre prosesser enklere og mer effektive.

Eksempler:
1. Gjøre tjenester digitale gjøre det enklere å nå tjenestene hvor som helst.
2. Hente data automatisk for å få slippe å skrive om igjen informasjon som ligger et annet sted.

Data Protection Impact Assessment personvern konsekvens utredning.
Metode for utvikling som baserer seg på å definere sluttproduktet og alle stegene på veien dit før man starter utviklingen. Lite egnet for tilpasninger underveis da målbildet er definert på forhånd.
Teknisk kobling mellom systemer som gir mulighet for overføring av data, tilganger eller lignende.
Ting/enheter som kan kommunisere med annet utstyr eller maskiner. Eksempel: Sensorer som kan sende data om temperatur eller lokasjon eller robotstøvsuger som kan kommunisere over wifi.
Maskiner som gjennom data/erfaring lærer og kan identifisere mønstre og trender eller optimalisere komplekse oppgaver.
Ulike metode for prosjekter som bidrar til bestemt forløp med faser og beslutningsprosesser.
Risiko og sårbarhet.

Robotic process automation – Innebærer å etterligne menneskelig atferd (Robotic) og implementere en sekvens av aktiviteter som skaper menneskelige resultater (Process) uten menneskelig innblanding (Automation).

Eksempel: Automatisering av informasjonsinnhenting for vederlagsberegning sykehjem.

Smidig utviklingsmetodikk som baserer seg på korte gjentakende faser og hyppig kontakt innad i teamet i løpet av fasene for å sikre god informasjon og kjappe tilpasninger underveis. Normalt basert på faser med varighet på 2 til 4 uker der hver fase begynner med en planlegging av innholdet i «sprinten» og avsluttes med en demo/gjennomgang av det man har fått til i løpet av «sprinten».

By eller kommune som gjør det enklere for innbyggere og benytte seg av byen og kommunenes, tjenester tilbud på en god måte.

Eksempel: Smartby for oss er å sette mennesket i sentrum – å skape det gode liv».

Meget store samlinger av data som kan brukes for maskinlæring eller kunstig intelligens.
Metode for å kartlegge og designe prosesser som setter brukeren i fokus.
Virtuell virkelighet – En visning av en virtuell virkelighet som gir mottaker et inntrykk av å være inni den virtuelle verdenen.
Data eller Datasett som er maskinlesbart og kan deles offentlig.
Hopp rett ned til innholdet