Workshop i Vesterålen

Nettverkskoordinatorene for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging ble kontaktet av enkelte kommuner i Vesterålen med spørsmål om bistand til gjennomføring av workshop om Elektronisk medisineringsstøtte. I rollen som KS nettverkskoordinator for Digital hjemmeoppfølging og Velferdsteknologi var dette veldig spennende og vi takket selvfølgelig ja.

Grunnlaget for kommunene var forskjellige. Noen av kommunene er i startfasen. Mens andre har tatt i bruk elektronisk medisineringsstøtte, men hadde utfordringer med å få tjenesten inn som en ordinær del av tjenestetilbudet. Derfor omhandlet workshopen erfaringsdeling etterfulgt av gruppearbeid. I gruppearbeidet skulle de ansatte selv jobbe med tjenesteforløp for elektronisk medisineringsstøtte i egen kommune. Deretter ble de utfordret på å finne premisser for videre arbeid med elektronisk medisineringsstøtte i kommunen. Resultatet fra workshop om elektronisk medisineringsstøtte brukes videre i arbeidsgruppen for Velferdsteknologi, for å synliggjøre hvor innsatsen må legges i den enkelte kommune for å komme videre i innføringen.

Nettopp oppdrag som dette, der nettverkskoordinatorene kan komme ut til regionene og jobbe med konkrete problemstillinger er veldig lærerikt og interessant for oss i vår rolle for kommunene i Nordland, da vi ønsker å bidra til at kommunene jobber godt med digitalisering og eHelse.

Takk for invitasjonen og en lærerik dag! Vesterålskommunene er knallflinke.

Har din kommune behov for bistand, ta gjerne kontakt

Hopp rett ned til innholdet