Hvordan kan Kjernejournal øke pasientsikkerheten?

Kjernejorunal sin logo Stor KJ i en blå sirkel.

Kjernejournal breddes nå i kommunal pleie- og omsorgstjeneste og i den forbindelse har KS eKomp Nord arrangert et webinar om hvordan bruk av Kjernejournal kan øke pasientsikkerheten. I webinaret deles erfaringer om klinisk nytteverdi i kommunal pleie- og omsorgstjeneste.

Innføring av Kjernejournal er en av de prioriterte innføringsaktivitetene KS har anbefalt kommunene å ta i bruk i 2023.

Webinaret kan sees i opptak her:

Hva er kjernejournal?

En digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

På et tidspunkt vil nok løsningen bli obligatorisk for alle kommuner, noe som er hjemlet i forskrift. Kommunen betaler i dag allerede for drift og forvaltning gjennom sitt medlemskap i Norsk Helsenett. Ved innføring tilkommer noen utgifter til leverandør for utgifter de har ved innføring, samt vedlikeholdskostnader for integrasjonen mot journal. Det medfører ingen lisenskostnader. 

Hva ligger i kjernejournalen?

Opplysninger som finnes i løsningen: Kritisk informasjon, pasientens egne registreringer, legemidler, journaldokumenter (kommer), pasientens prøvesvar (foreløpig covid-19-svar, men etter hvert kommer alle prøvesvar inn her), vaksiner, opplysninger om pasienten og oversikt over besøk i spesialisthelsetjenesten.

Integrasjon er ferdigstilt for alle de kommunale PLO-systemene. Ikon til kjernejournal er lett synlig i journalen, og varsler dersom det er kritisk informasjon. Pålogging til kjernejournal fra pasientens PLO-journal skjer via pålogging med Helse-ID (denne krever også e-ID som for eksempel Bank-ID). Tilgang til og oppsett av løsningen må bestilles fra kommunens journalleverandør. Se mer om hvordan på Norsk Helsenett.

Spørsmål knyttet til eHelse? Kontakt oss.

Hopp rett ned til innholdet