Vi søker koordinator for innføring av eHelse-løsninger

Mann på tur

Vil du bli vår nye koordinator? Kommuner har gått sammen i regionale digitaliseringsnettverk for å gi bedre digitale tjenestetilbud til innbygger og næringsliv. Diginettverkene er både strategiske og operative samarbeid om digitalisering og er eid av kommunene. I Nordland er dette kompetansenettverket organisert som en del av eHelse Nord.

Vi søker nå en koordinator i 100% prosjektstilling, varighet 2 år med mulig forlengelse. Stillingen er for tiden organisatorisk plassert i vårt forvaltning- og utviklingsteam for ehelse (ForUT). I ForUT jobber helsepersonell og teknologer side om side med leger, sykepleiere, annet helsepersonell, leverandører og myndigheter for å bygge og ta i bruk helhetlige og effektive helseløsninger til nytte for både helsepersonell og pasient/innbygger.

Arbeidsoppgaver som koordinator

Som koordinator av kompetansenettverk for innføring av nasjonale og regionale e-helseløsninger vil du ha ansvar for å koordinere et kompetansenettverk som skal hjelpe kommuner med å innføre e-helseløsningene. Møteledelse, erfaringsdeling, struktur og prioritering vil være en viktig del av jobben. Medlemmene i nettverket er ansatte i kommuner med ulik erfaring på utviklings- og implementeringsarbeid innenfor e-helseområdet.

Stillingen som koordinator for innføring av nasjonale e-helseløsninger kan fysisk være plassert utenfor ForUT, men det må da påregnes en del reisevirksomhet. Arbeidsoppgavene som koordinator kan endres basert på innfasing av nye e-helseløsninger i helsesektoren.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helsefaglig eller IKT relatert utdannelse
 • Erfaring fra det å lede innføringsarbeid som medfører endring og utforming av nye arbeidsprosesser
 • Erfaring fra IT innen helsetjenesten er ønskelig
 • Erfaring med prosjektarbeid og bruk av prosjektmetodikk vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Være fortrolig med ledelse av nettverk
 • Evne til å skape strukturer i et komplisert utviklings- og implementeringsarbeid
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Stor arbeidskapasitet og arbeider godt under press
 • Analytisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Relasjonsbygger

Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Hopp rett ned til innholdet